NBA Young Profs bestuur zoekt nieuwe bestuursleden

Ben jij de Young Prof die gepassioneerd is over het accountantsberoep en een verschil wil maken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Met jouw ideeën en energie kunnen wij de veranderingen en voortuitgang in de sector verder stimuleren. Dat is van belang voor de toekomst van het accountantsberoep!

NBA Young Profs

Onze visie is om een substantiële bijdrage te leveren en invloed uit te oefenen op de toekomst van het accountantsberoep. Dit realiseren wij door jonge professionals- trainees en jonge accountants- te verbinden met relevante stakeholders, zoals het NBA bestuur, onderwijsinstellingen, studieverenigingen, Young Audit Boards, SRA etc. Door de ideeën en zorgen van jonge professionals  te verzamelen, zien wij erop toe dat hun stem wordt gehoord en serieus wordt genomen.

Onze prioriteit ligt bij het bevorderen van de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van het accountantsberoep. Als bestuurslid van de NBA Young Profs lever je hier een bijdrage aan. 

Deze functie houdt in dat je

 • samen met de andere bestuursleden gevraagd en ongevraagd advies geeft aan onder meer de NBA over de ontwikkelingen van het beroep
 • vanuit onze visie in gesprek gaat met stakeholders over het beroep
 • samen met andere young professionals reageert op consultaties van regelgeving en andere documenten.

“De afgelopen vijf jaar heb ik erg genoten van mijn deelname aan het bestuur van de NBA Young Profs. Ik heb meegewerkt aan mooie onderwerpen omtrent werkdruk, werkplezier, de opleiding tot accountant en het beroepsprofiel. Ik ben vele inspirerende collega's tegengekomen en heb mooie kansen gekregen om als gastspreker op grote evenementen aanwezig te mogen zijn. Wil je je netwerk vergroten, je kennis verbreden, met enthousiaste vakgenoten aan leuke onderwerpen werken en echt impact maken? Dan is dit de club waar je lid van wil zijn!”

Omar El Messaoudi | Voorzitter NBA Young Profs

Deze functie vereist dat je

 • trainee van de praktijkopleiding of net accountant bent. Je hebt minder dan vijf jaar je titel of bent jonger dan 35 jaar gedurende de hele zittingstermijn van drie jaar
 • een visie en ideeën hebt over de ontwikkeling van het accountantsberoep;
 • enthousiast bent over de inhoud van het vak
 • communicatief vaardig bent
 • goede contactuele eigenschappen hebt
 • een ‘Out of the box’ denker bent
 • bereid bent om af en toe overdag aanwezig te zijn bij gesprekken met stakeholders
 • van onbesproken gedrag bent en geen belangenconflict hebt met overige activiteiten binnen of buiten de NBA.

Wij bieden je de mogelijkheid om

 • bij te dragen aan de ontwikkeling van het beroep;
 • -        jezelf te ontwikkelen op bestuurlijk en persoonlijk gebied;
 • -        samen te werken met leuke collega’s die ongeveer in dezelfde fase van het beroep zitten;
 • -        gebruik te maken van de presentiegeldregeling als je voldoet aan de voorwaarden

Over de NBA

De NBA is als beroepsorganisatie van meer dan 22.000 accountants volop in beweging. Ingegeven door hoge maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het beroep en een kritischer wordende samenleving, heeft het bestuur van de NBA een toekomstvisie geformuleerd en een vernieuwingsagenda vastgesteld.

Bij die vernieuwing hoort een ander type organisatie. Een die niet zozeer is gestoeld op formele hiërarchie, maar ruimte laat voor initiatieven van leden en een voedingsbron is voor ontwikkeling en vernieuwing van het beroep. Voor en door leden, en met een nadrukkelijke link naar de maatschappij. Met diversiteit en inclusiviteit als belangrijke kernwaarden.

Help mee om van het accountantsberoep een beroep te maken om trots op te zijn. Als lid van de NBA Young Profs krijg je volop de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beroep en jouw kennis in te zetten voor belangrijke thema’s binnen beroep en maatschappij. En daarmee een zichtbare rol te spelen binnen de beroepsgroep.

Overig

De vacature staat open voor alle Young Profs, waarbij we ook graag kandidaten die werkzaam zijn bij een klein kantoor nadrukkelijk vragen te reageren. Net als kandidaten die bezig zijn met hun opleiding tot of afgestudeerd zijn als Accountant-Administratieconsulent. 

Het bestuur van de NBA Young Profs vergadert zo’n twaalf keer per jaar. Een deel daarvan is digitaal en een deel is fysiek. In kleinere comités worden thema’s verder uitgewerkt. Wij organiseren events en gaan in gesprek met diverse stakeholders. Ook onderhouden wij nauw contact met onze actieve achterban, schrijven wij columns en reageren wij op consultaties en actualiteiten. Het verwachte tijdsbeslag bedraagt ongeveer vijftien uur per maand, waarvan een deel onder werktijd.

Hoe verloopt de procedure?

Je kunt je tot en met 30 september 2023 aanmelden door een e-mail te sturen naar Talitha Manuel-Felies, secretaris van de NBA Young Profs. Neem in de e-mail in ieder geval de volgende documenten op:

 • -        beknopte motivatie waarom je jezelf kandidaat stelt voor het bestuur van de NBA Young Profs
 •       voor het bestuurslidmaatschap relevant CV

Contact

Talitha Manuel-Felies Secretaris NBA Young Profs 088 4960 465