NBA Young Profs bestuur zoekt twee nieuwe bestuursleden

Ben jij de Young Prof die een actieve bijdrage wil leveren aan de toekomst van het accountantsberoep? Dan zoeken we jou!

Commissie

vacature-hand-schudden-kennismaking2-600x375.jpg

Het doel van de NBA Young Profs is invloed uitoefenen op de toekomst van het accountantsberoep. Wij willen dit bereiken door onze zichtbaarheid te vergroten en ons actief te mengen in het (maatschappelijk) debat over het accountantsberoep. Uiteraard houden wij het belang van het beroep in zijn algemeen en van young professionals in het bijzonder voor ogen. 

Deze functie houdt in dat je

 • samen met de andere bestuursleden gevraagd en ongevraagd advies geeft aan onder meer de NBA over de ontwikkelingen van het beroep;
 • vanuit de visie van de commissie in gesprek gaat met stakeholders over het beroep;
 • samen met andere young professionals reageert op consultaties van regelgeving en andere documenten.
'De afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier deelgenomen aan het NBA Young Profs bestuur. Ik heb veel nieuwe enthousiaste young profs leren kennen en heb met vele stakeholders om tafel kunnen zitten om het accountantsberoep verder te kunnen brengen. Ik heb een podium gekregen om middels mijn maandelijkse opinies mee te praten en mee te denken over het beroep. Dit heeft voor mij nieuwe deuren geopend en een enorme energie boost gegeven. Redenen genoeg om mijn termijn te verlengen dus!'
Omar El Messaoudi (bestuurslid NBA Young Profs, pijler Innovatie)

Deze functie vereist

 • Dat je trainee van de Praktijkopleiding of accountant bent en de gehele zittingstermijn van drie jaar valt binnen de doelgroep (maximaal vijf jaar de titel of jonger dan 35 jaar);
 • Dat je trots bent op het beroep en de beroepsgroep;
 • Dat je enthousiast bent over de inhoud van het vak;
 • Dat je communicatief vaardig bent;
 • Dat je goede contactuele eigenschappen hebt;
 • Dat ‘Out of the box’ denken bij jou past;
 • Dat je van onbesproken gedrag bent en geen belangenconflict hebt met overige activiteiten binnen of buiten de NBA.

Wij bieden je de mogelijkheid om

 • bij te dragen aan de ontwikkeling van het beroep;
 • jezelf te ontwikkelen op bestuurlijk en persoonlijk gebied
 • samen te werken met leuke collega’s die ongeveer in dezelfde fase van het beroep zitten;
 • gebruik te maken van de presentiegeldregeling als je voldoet aan de voorwaarden.

Over de NBA

NBADe NBA is als beroepsorganisatie van meer dan 22.000 accountants volop in beweging. Ingegeven door hoge maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het beroep en een kritischer wordende samenleving, heeft het bestuur van de NBA een toekomstvisie geformuleerd en een vernieuwingsagenda vastgesteld.

Bij die vernieuwing hoort een ander type organisatie. Een die niet zozeer is gestoeld op formele hiërarchie, maar ruimte laat voor initiatieven van leden en een voedingsbron is voor ontwikkeling en vernieuwing van het beroep. Voor en door leden, en met een nadrukkelijke link naar de maatschappij. Met diversiteit en inclusiviteit als belangrijke kernwaarden.

Help mee om van het accountantsberoep een beroep te maken om trots op te zijn. Als lid van commissie NBA Young Profs krijg je volop de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beroep en jouw kennis in te zetten voor belangrijke thema’s binnen beroep en maatschappij. En daarmee een zichtbare rol te spelen binnen de beroepsgroep.

Overige informatie bestuur NBA Young Profs

Gezien de samenstelling van het bestuur van de commissie roepen wij kandidaten van zowel grote als nadrukkelijk ook kleinere accountantspraktijken op om te reageren. Net als kandidaten die bezig zijn met hun opleiding tot of afgestudeerd zijn als Accountant-Administratieconsulent.

Het bestuur van de NBA Young Profs vergadert zo’n twaalf keer per jaar Een deel daarvan is digitaal en een deel is fysiek. In kleinere comités worden thema’s verder uitgewerkt. Wij organiseren events en gaan in gesprek met diverse stakeholders, zoals we in het verleden hebben gedaan met de Monitoring Commissie Accountancy en Commissie Toekomst Accountancysector. Ook onderhouden wij nauw contact met onze actieve achterban via het Collective Development, schrijven wij columns en reageren wij op consultaties en actualiteiten. Het verwachte tijdsbeslag bedraagt ongeveer tien uur per maand, waarvan een deel onder werktijd.

Hoe verloopt de procedure?

Je kunt je tot en met 25 oktober 2021 aanmelden door een e-mail te sturen naar Hugo van Campen, secretaris van de NBA Young Profs. Neem in de e-mail in ieder geval de volgende documenten op:

 • beknopte motivatie waarom je jezelf kandidaat stelt voor het bestuur van de NBA Young Profs
 • voor het bestuurslidmaatschap relevant CV.

Gesprekken met potentiële kandidaten worden door een afvaardiging van het huidige bestuur van de NBA Young Profs gevoerd in de week van 1 november. De gesprekken worden via MS Teams gevoerd.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:

HugovanCampen_16november2016_kl.jpg
Hugo van Campen Secretaris commissie Young Profs 020-3010392