Intern en Overheidsaccountants gezocht voor het ledengroepbestuur van de NBA

Het Ledengroepbestuur Intern en Overheidsaccountants (LIO) van de NBA is op zoek naar drie nieuwe bestuursleden (AA of RA) die een actieve bijdrage willen leveren aan de versterking van het beroep, de ledengroep en het bestuur.

vacature-in-gesprek-600x375.jpgBelangstellenden voor deze functies worden verzocht om uiterlijk 1 oktober via e-mail te reageren. Uw reactie kunt u sturen naar de secretaris van het LIO-bestuur, Johan Scheffe, j.scheffe@nba.nl, met in de CC de voorzitter van het LIO-bestuur, Daco Daams, daco.daams@randstad.com. De reactie dient een korte motivatie te bevatten alsmede een CV.

Transitie: van ledengroepen naar faculties

Zoals bekend is de NBA op weg naar een vernieuwde beroepsorganisatie in het kader van de nieuwe governance waarbij de ledengroepen worden omgevormd naar faculties, ingedeeld naar aard van de activiteiten.

Voor de overgang naar faculties wordt de huidige governance-structuur met ledengroepen losgelaten. Dit vereist echter een wetswijziging die vanwege de gebruikelijke doorlooptijden naar verwachting op z’n vroegst eind 2022 in zal gaan. De jaren 2021 en 2022 zijn overgangsjaren, waarin de ledengroepen formeel nog bestaan, maar waarin het accent van een deel van de activiteiten en ondersteuning nadrukkelijk bij de faculties zal liggen.

Profiel LIO-bestuursleden

Kandidaten voor het LIO-bestuur worden door de selectiecommissie beoordeeld op hun individuele geschiktheid voor het bestuurslidmaatschap. Van kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over onderstaande kwaliteiten:

 • Van onbesproken gedrag zijn;
 • De beroepstitel AA en/of RA dragen;
 • Het vertrouwen genieten van de ledengroep;
 • Actief het beroep uitoefenen, bij voorkeur in een directie- of managementfunctie binnen de eigen organisatie;
 • Beschikken over brede bestuurlijke ervaring met inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen;
 • Beschikken over goede kwaliteiten op het gebied van communicatie en beïnvloeding in het publieke en/of private domein;
 • Representatief zijn en beschikken over goede kwaliteiten op het gebied van presentatievaardigheden;
 • In staat zijn om op hoofdlijnen de ledengroep te besturen;
 • Geen ‘confict of interest’ hebben uit hoofde van andere nevenactiviteiten;
 • Beschikken over goede inhoudelijke kennis van het gehele beroep in brede zin;
 • Leveren van een bijdrage aan de transitie van de NBA.

Het LIO-bestuur streeft bij de samenstelling van het bestuur naar een goede afspiegeling van de ledengroep. Diversiteit staat daarbij hoog in het vaandel.

Selectieprocedure

De selectieprocedure wordt gecoördineerd door een selectiecommissie die aan de hand van de ontvangen reacties een shortlist op zal stellen van personen die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken zal de selectiecommissie een advies uit brengen aan het LIO-bestuur. Het LIO-bestuur zal op basis van dit advies kandidaten voor dragen op de LIO-ledengroepvergadering van 18 november 2021. In deze vergadering worden de nieuwe bestuursleden formeel benoemd. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van het LIO-bestuur, Johan Scheffe, j.scheffe@nba.nl, telefoon 020 3010305/ 06 46436250.