Gezocht: Intern accountant voor LIO-ledengroepbestuur

Het Ledengroepbestuur Intern en Overheidsaccountants (LIO) van de NBA is op zoek naar een nieuw bestuurslid (AA of RA) die een actieve bijdrage wil leveren aan de versterking van het beroep, de ledengroep en het bestuur. In verband met de huidige samenstelling van het LIO-bestuur dienen kandidaten bij voorkeur actief werkzaam te zijn als intern accountant in de financiële sector. 

Belangstellenden voor deze functie worden verzocht om uiterlijk 5 juli te reageren.

Profiel bestuursleden LIO

Kandidaten voor het LIO-bestuur worden door de selectiecommissie beoordeeld op hun individuele geschiktheid voor het bestuurslidmaatschap. Van kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over onderstaande kwaliteiten:

 • Van onbesproken gedrag zijn.
 • De beroepstitel AA en/of RA dragen én werkzaam zijn in de private sector.
 • Het vertrouwen genieten van de ledengroep.
 • Actief het beroep uitoefenen, bij voorkeur in een directie- of managementfunctie binnen de eigen organisatie.
 • Beschikken over brede bestuurlijke ervaring met inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen.
 • Beschikken over goede kwaliteiten op het gebied van communicatie en beïnvloeding in het publieke en/of private domein.
 • Representatief zijn en beschikken over goede kwaliteiten op het gebied van presentatievaardigheden.
 • Beschikken over voldoende tijd om een bijdrage te leveren aan de bestuursactiviteiten. Naar verwachting wordt er per jaar een beslag van circa 120 uur op de directe werktijd gelegd.
 • In staat zijn om op hoofdlijnen de ledengroep te besturen.
 • Geen 'confict of interest' hebben uit hoofde van andere nevenactiviteiten.
 • Werkzaam zijn in het beroep en grote kennis van en affiniteit met het vak van intern accountant hebben.
 • Beschikken over goede inhoudelijke kennis van het gehele beroep in brede zin.
 • Leveren een bijdrage aan de komende transformatie van de NBA.

Het LIO-bestuur streeft bij de samenstelling van het bestuur naar een goede afspiegeling van de ledengroep. Om die reden is het LIO-bestuur specifiek op zoek naar een (bij voorkeur vrouwelijke) intern accountant, werkzaam in de financiële sector.

Vergaderingen

Het LIO-bestuur belegt op jaarbasis circa acht reguliere vergaderingen. Deze vergaderingen vinden doorgaans plaats bij de NBA in Amsterdam. Bestuursleden van LIO ontvangen voor hun bestuursactiviteiten geen bezoldiging. Bestuursleden kunnen, als zij voldoen aan de criteria, aanspraak maken op een onkostenvergoeding conform de NBA verordening op de kostenvergoeding.

Selectieprocedure

De selectieprocedure wordt gecoördineerd door een selectiecommissie die aan de hand van de ontvangen reacties een shortlist op zal stellen van personen die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken zal de selectiecommissie een advies uit brengen aan het LIO-bestuur. Het LIO-bestuur zal op basis van dit advies kandidaten voor dragen op de LIO-ledengroepvergadering van 14 november a.s. In deze vergadering wordt het nieuwe bestuurslid formeel benoemd.

Kandidaten dienen hun belangstelling uiterlijk 5 juli per e-mail kenbaar te maken aan de secretaris van het LIO-bestuur, Johan Scheffe, j.scheffe@nba.nl, met in cc de voorzitter van het LIO-bestuur, Maureen Vermeij - de Vries RA, maureen.vermeij@cz.nl.

De reactie dient een korte motivatie te bevatten alsmede een CV. Voor eventuele vragen kunt u contact op nemen met Johan Scheffe, telefoon 020 3010305.