Gezocht: twee leden Raad voor de Praktijkopleidingen

Heb jij interesse om wezenlijk bij te dragen aan een succesvolle instroom in het beroep? De Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) zoekt twee enthousiaste en deskundige nieuwe leden. Een lid vanuit een OOB-kantoor én een lid met mkb-achtergrond/samenstelpraktijk.

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van één van onze vertegenwoordigers uit de Accountancy MKB-beroepspraktijk zoeken wij een nieuw lid uit deze werkomgeving. Daarnaast zoeken wij een nieuw lid van één van de OOB-kantoren ter versterking van onze representativiteit en om bij te dragen aan de vele ontwikkelingen die op ons afkomen, bijvoorbeeld als gevolg van de Duurzaamheidsrichtlijn en de uitkomsten van het project ‘Stip aan de horizon’.

De praktijkopleidingen

Toekomstige accountants volgen een driejarige praktijkopleiding die wordt afgesloten met een geïntegreerd slotexamen. De RPO is binnen de NBA verantwoordelijk voor de uitvoering van de praktijkopleidingen.

Momenteel volgen ongeveer 3500 trainees de praktijkopleiding in de oriëntaties Assurance en Accountancy MKB. Jaarlijks worden zo’n 800 examens afgenomen. De praktijkopleiding wordt gevolgd bij 20 door de RPO aangewezen stagebureaus.

Taken van de RPO

De RPO is verantwoordelijk voor het opstellen van het curriculum van de praktijkopleidingen, bepaalt de toelatingseisen tot de praktijkopleidingen en stemt geregeld af met verschillende stakeholders, waaronder de stagebureaus, onderwijsinstellingen, studenten en de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). In het kader van kwaliteitsborging houdt de RPO onder meer toezicht op de stagebureaus en op de examens. 

Wat bieden wij?

De 7 leden van de RPO, bijgestaan door 2 YP-assessoren, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verloop van de praktijkopleidingen. De RPO-leden hebben ieder een of meerdere portefeuilles die zij met verve vervullen, zowel individueel als in teamverband. Op basis van een jaarkalender worden diverse activiteiten vanuit het beleid geïnitieerd. De RPO opereert onafhankelijk en de leden worden benoemd door het bestuur van de NBA voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid eenmaal herbenoemd te worden op voordracht van het NBA bureau.

Tijdsbesteding

De RPO vergadert circa 5x per jaar zowel op locatie als digitaal. Daarnaast vragen wij deelname aan (tijdelijke) project- en werkgroepen, overleggen en bijeenkomsten met stakeholders, incidenteel tussentijdse schriftelijke inbreng en/of telefonisch overleg. Hier staat een vacatievergoeding tegenover.

Jouw profiel

Kandidaten beschikken over:

 • Kandidaat Accountancy MKB: AA-titel en minimaal 5 jaar werkervaring in de Accountancy MKB-werkdomeinen
 • Kandidaat Assurance: RA titel en minimaal 5 jaar werkervaring in de OOB praktijk
 • ervaring dan wel affiniteit met de (praktijk)opleiding van accountants
 • een helicopterview
 • een professioneel-kritische instelling
 • kennis van en ervaring met kwaliteitssystemen
 • goede communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen
 • gedegen en actuele kennis van de beroepsreglementering en de regelgeving.

En zijn:

 • teamplayers
 • integer
 • van onbesproken gedrag
 • goede ambassadeurs van het beroep / de praktijkopleidingen
 • in staat voldoende tijd te besteden aan de werkzaamheden als lid van de RPO
 • op de hoogte van (inter)nationale ontwikkelingen in het accountancy onderwijs

Geïnteresseerd?

Stuur je motivatiebrief en cv naar Sandra Kroon, manager Lerend Beroep, s.kroon@nba.nl. Voor nadere informatie is zij ook bereikbaar via 06 - 224 952 38.