Gezocht: Twee externe accountants voor de Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen

vacature-hand-schudden-600x375.jpgDe NBA werkt met commissies. Een van die commissies is de Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (‘SVP’). De SVP streeft naar diversiteit in samenstelling. Aan het einde van dit jaar treden twee externe accountants uit de commissie waardoor vacatures ontstaan. Ben jij een betrokken externe accountant die als lid van de SVP een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit en ontwikkeling van het accountantsberoep? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren op deze vacature.

De SVP verzoekt kandidaten die werkzaam zijn bij een accountantskantoor om te reageren op de vacatures voor externe accountants.

Wat doet de commissie?

De primaire taak van de SVP is het ondersteunen van de leden van de NBA bij de uitoefening en ontwikkeling van hun beroep, waarmee tevens een bijdrage geleverd wordt aan het publiek belang.

De SVP signaleert op basis van werkzaamheden en overleg met belanghebbenden (toezichthouders, brancheorganisaties) thema’s die in de sector spelen, een maatschappelijk belang hebben en raakvlakken hebben met het werkgebied van de externe accountant en de interne auditor. De SVP volgt de ontwikkelingen op Nationaal en Europees gebied (zoals bij Accountancy Europe en EIOPA).

De kwaliteit van werkzaamheden wordt door de SVP bevordert door kennis te delen met haar achterban, bijvoorbeeld door publicaties, vaktechnische uitingen (zoals NBA-handreikingen en alerts), en (het organiseren van) bijeenkomsten. De SVP overlegt regelmatig met brancheorganisaties (zoals het Verbond van Verzekeraars, het Koninklijk Actuarieel Genootschap en de Pensioenfederatie) en de toezichthouder (DNB) over ontwikkelingen in de sector.

De commissie kent een open en informele sfeer.

Wat vragen wij?

De SVP is op zoek naar twee enthousiaste externe accountants die:

  • werkzaam zijn bij een accountantskantoor en verzekeraars controleren;
  • affiniteit hebben met de verzekeringssector (en de pensioensector);
  • affiniteit hebben met vaktechniek;
  • het leuk vinden om met beroepsgenoten samen te werken;
  • goede communicatieve vaardigheden hebben.

De benoeming is op persoonlijke titel. Leden brengen hun ervaringen mee vanuit hun beroepspraktijk, maar zijn geen vertegenwoordigers van de organisatie waar zij werkzaam zijn. Zij kunnen overleggen met anderen maar handelen zonder last, dus kunnen vrijelijk hun mening geven.

Tijdbesteding

De SVP vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De voorbereiding voor een vergadering vraagt normaal gesproken tenminste 4 uur. Aan ieder lid wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor een specifiek thema. Daarnaast wordt soms schriftelijke inbreng gevraagd en komen incidenteel telefonische vergaderingen voor.

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar, onder voorbehoud van veranderingen in de werkwijze van de NBA. Leden van de SVP tonen zich betrokken bij de commissie en zijn in beginsel elke vergadering aanwezig. Van alle leden wordt ook bij tussentijdse (spoed)projecten een bijdrage verwacht. Vervanging bij afwezigheid is niet mogelijk.

Heeft u interesse?

Stuur dan vóór 15 januari 2021 een e-mail naar r.schouten@nba.nl of m.klaver@nba.nl.

Neem in uw e-mail een korte motivatie op en stuur een (beknopte) cv mee.

Mw. Melissa Klaver en dhr. Rob Schouten vertellen u graag meer over deze commissie.

Rob Schouten                r.schouten@nba.nl                 06-13346209

Melissa Klaver               m.klaver@nba.nl                    06-12154510