Gezocht: RA-lid voor de commissie Vertrouwenspersonen

Accountants kunnen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden geconfronteerd worden met verschillende dilemma’s. Een vertrouwelijk gesprek met een ervaren beroepsgenoot kan dan uitkomst bieden. Wanneer een accountant zijn dilemma niet met medewerkers van de eigen organisatie kan of wil bespreken, kan hij zijn kwestie aan een NBA vertrouwenspersoon voorleggen.

In de commissie Vertrouwenspersonen is een vacature ontstaan. Gelet op de samenstelling van de commissie zoekt het NBA-bestuur een RA die interesse heeft om als vertrouwenspersoon voor onze leden op te treden. Aanvullende informatie over de commissie Vertrouwenspersonen kunt u vinden op onze webpagina en in het reglement.

Profiel

De kandidaat, die bij voorkeur actief het beroep uitoefent, dient te beschikken over de volgende kwaliteiten:

  • affiniteit met en kennis van integriteit;
  • gedrags- en beroepsregels goed kunnen interpreteren en toepassen;
  • ruime ervaring;
  • inlevingsvermogen gecombineerd met gevoel voor distantie;
  • gemakkelijk benaderbaar;
  • sociaal en communicatief vaardig;
  • goed kunnen luisteren;
  • evenwichtige persoonlijkheid.

Gelet op de aard van de functie dient de kandidaat van onbesproken gedrag te zijn.   

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding is afhankelijk van het aantal keer dat leden een beroep op de vertrouwenspersoon doen. Gemiddeld voert een vertrouwenspersoon twee a drie gesprekken per jaar. De gespreksduur varieert van een halfuur tot 2 uur. Daarnaast vindt twee maal per jaar een (intervisie) bijeenkomst plaats met de overige vertrouwenspersonen. Voor deze bijeenkomsten heeft de vertrouwenspersoon recht op presentiegeld conform de Verordening op de kostenvergoedingen.

Benoeming

De benoeming is voor de duur van vier jaar. Herbenoeming is eenmalig (voor een periode van vier jaar) mogelijk.

Benoeming als vertrouwenspersoon is onverenigbaar met het lidmaatschap van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Accountantskamer, de Klachtencommissie NBA, de Raad voor Geschillen, het Adviescollege voor Beroepsreglementering, het bestuur van de NBA en een dienstverband met de NBA.

Reageren

U kunt uw belangstelling tot 8 juni 2020per e-mail kenbaar maken aan de heer mr. J.H. Brohm, secretaris van de commissie Vertrouwenspersonen (j.brohm@nba.nl). Uw reactie dient een korte motivatie te bevatten en een curriculum vitae.

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen.