Gezocht: Nieuw bestuurslid voor de NBA Young Profs

Ben jij de Young Prof die een positieve en actieve bijdrage wil leveren aan de toekomst van het accountantsberoep? Dan zoeken we jou!

Meld je nu aan en word ons nieuwe bestuurslid. 

Wie vormen het bestuur van de NBA Young Profs?

Het bestuur bestaat momenteel uit zeven jonge accountants (in opleiding). Zij zijn voor 3 jaar door het algemeen bestuur van de NBA op persoonlijke titel benoemd. Wegens het aflopen van termijnen zoekt het bestuur met ingang van 2020 1 nieuw bestuurslid.

Ons nieuwe bestuurslid is:

  • Trainee van de Praktijkopleiding of accountant, die tijdens de gehele zittingstermijn van drie jaar valt binnen de doelgroep (maximaal vijf jaar de beroepstitel of jonger dan 35 jaar oud).
  • Bereid een actieve bijdrage te leveren aan de activiteiten van de NBA Young Profs en de ontwikkeling van het accountantsberoep.
  • Enthousiast op inhoud en trots op beroep(sgroep).
  • Communicatief vaardig en bezit goede contactuele eigenschappen.
  • Heeft geen bezwaar tegen optreden/spreken in het openbaar en is in staat om "out of the box" te denken.
  • Van onbesproken gedrag en heeft geen belangenconflict met overige nevenactiviteiten binnen of buiten de NBA.

Het NBA Young Profs-bestuur hecht waarde aan een evenwichtige samenstelling. Wij kijken naar ervaring, diversiteit in uitoefening van het accountantsberoep, de verhoudingen AA/RA en man/vrouw. Op basis daarvan gaat onze voorkeur uit naar een Young Prof die werkzaam is bij een OOB-kantoor. 

Hoeveel tijd ben je er mee kwijt?

Het bestuur van de NBA Young Profs vergadert zo'n twaalf keer per jaar. Verder organiseren we events en gaan we in gesprek met diverse stakeholders. Wij onderhouden nauw contact met onze actieve achterban via het Collective Development. Ook schrijven we columns en reageren we op consultaties en actualiteiten. Het verwachte tijdsbeslag bedraagt ongeveer tien uur per maand, waarvan een deel onder werktijd.
Bestuursleden die lid zijn van de NBA komen mogelijk in aanmerking voor de NBA-vacatieregeling.

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure?

Kandidaten kunnen zich tot en met 30 september 2019 aanmelden door een e-mail te sturen naar Hugo van Campen, secretaris van de NBA Young Profs. Vermeld in de e-mail in ieder geval de volgende gegevens:
- Een beknopte motivatie waarom je jezelf kandidaat stelt voor het bestuur van de NBA Young Profs
- Een voor het bestuurslidmaatschap relevant cv
Gesprekken met potentiƫle kandidaten worden gevoerd op donderdagmiddag 17 oktober en vrijdagmiddag 18 oktober 2019 bij de NBA in Amsterdam. Het gesprek wordt met een afvaardiging van het huidige bestuur van de NBA Young Profs gevoerd.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Hugo van Campen: h.vancampen@nba.nl of 020-3010392.

Acquisitie naar aanleiding van deze tekst wordt niet op prijs gesteld