Gezocht: Lid voor Werkgroep verklaringen

Werkgroep verklaringen van de NBA zoekt een accountant AA of RA met vaktechnische affiniteit met voorbeeldteksten. Bent u secuur en heeft u een goed gevoel voor taal zowel in het Nederlands als in het Engels? Dan is de werkgroep op zoek naar u. Op dit moment zoekt de werkgroep vooral iemand die affiniteit heeft met de publieke sector (waaronder decentrale overheden) en met regelgeving voor de publieke sector (waaronder de WNT).

vacature-hand-schudden-kennismaking-600x375.jpgVoldoet u aan onderstaand profiel en heeft u interesse in de vacature, dan horen wij graag van u. U kunt zich aanmelden tot en met vrijdag 15 januari 2021.

Profiel van de kandidaten

De benoeming van accountants in de werkgroep is op persoonlijke titel. De leden brengen daarbij hun bagage mee vanuit hun beroepspraktijk, maar zijn geen vertegenwoordigers van de organisatie waarbij zij werkzaam zijn. Zij kunnen overleggen met anderen maar acteren zonder last.

Van kandidaten wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met nieuwe ontwikkelingen in en rondom het beroep om implicaties voor de voorbeeldteksten te onderkennen en de benodigde toelichting daarop te kunnen geven. Naast binding met de voorbeeldteksten moeten kandidaten secuur zijn en gevoel hebben voor taal zowel in het Nederlands als in het Engels. Op dit moment gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die affiniteit heeft met de publieke sector.

Gezien het karakter van de activiteiten van de werkgroep staat een praktische inbreng voorop.

Tijdbesteding

De werkgroep vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De voorbereiding voor een vergadering is gewoonlijk ten minste vier uur. Aan ieder lid wordt gevraagd op te treden als contactpersoon voor een specifieke sector. Daarnaast wordt met enige regelmaat schriftelijke inbreng gevraagd en komen incidenteel tussentijds telefonische overleggen voor.

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar met een mogelijke verlenging van drie jaar. Beoogde leden zijn actief betrokken bij de werkgroep en leveren een bijdrage aan elke vergadering en tussentijdse (spoed)projecten. Vervanging bij afwezigheid is niet mogelijk.

Wie zijn wij?

Werkgroep verklaringen
De werkgroep ondersteunt het Adviescollege beroepsreglementering (ACB) en de Subcommissie assurance (SCA). De primaire taak van de werkgroep is de voorbeeldteksten in Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) deel 3 te onderhouden op basis van ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de Nadere Voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), en behoeften uit de praktijk.

De werkgroep toetst of de bestaande teksten nog voldoen aan de eisen. Ook is de werkgroep, in samenwerking met de sectorspecialisten, verantwoordelijk voor het opstellen van eventuele nieuwe voorbeeldteksten. De werkgroep gaat na of de teksten consistent zijn met de algemene voorbeeldteksten en verzorgt als dat nodig is de Engelse vertaling ervan.

Vanzelfsprekend volgt de werkgroep de ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau en binnen de International Audit and Assurance Standards Board (IAASB) van IFAC.

Een diverse samenstelling van de werkgroep is belangrijk gezien de maatschappelijke rol van de NBA en de commissies en adviesorganen die haar ondersteunen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Aanmeldingsprocedure

Meld uw interesse voor deze functie per e-mail aan André Broers, secretaris van de werkgroep, via a.broers@nba.nl. Reacties bevatten een duidelijke motivatie en kunnen samen met een CV tot en met vrijdag 15 januari 2021 worden ingestuurd.

Verdere verloop procedure

In de tweede helft januari 2021 vinden de gesprekken plaats met kandidaten op basis van een voorselectie. Deze gesprekken vinden plaats via MS Teams. De benoemingscommissie draagt vervolgens het beoogde lid voor aan de werkgroep. Het gaat om toetreding medio maart 2021.

Meer informatie

Meer informatie kunt u opvragen bij Bert Vissers RA (bert.vissers@nl.ey.com / 06 29 084 286) voorzitter van Werkgroep verklaringen.