Gezocht: Leden voor de NBA Sectorcommissie Asset Management

De NBA werkt met commissies. Eén van die commissies is de Sectorcommissie Asset Management  (‘SAM’). De termijn van lidmaatschap van één van de leden verstrijkt binnenkort en het aantal leden wordt uitgebreid. De SAM zoekt daarom betrokken externe accountants en interne auditors die als lid van de SAM een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit en ontwikkeling van het accountantsberoep.

Er zijn vacatures voor een externe accountant en een interne auditor.

De commissie wil diversiteit in samenstelling en vraagt vrouwen daarom ook te reageren.

Wat doet de commissie?
De primaire taak is het ondersteunen van de leden van de NBA bij de uitoefening en ontwikkeling van hun beroep, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het publiek belang.

De SAM signaleert op basis van werkzaamheden en overleg met belanghebbenden (wetgevers, toezichthouders, brancheorganisaties en eigen achterban) thema’s die in de sector spelen, met een maatschappelijk belang, en raakvlakken met het werkgebied van de externe accountant en de interne auditor in de AM-sector. De SAM volgt de ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau (zoals bij Accountancy Europe, EFRAG en ESMA en brancheorganisaties, zoals DUFAS en EFAMA, NVP en DAD).

De SAM bevordert de kwaliteit van werkzaamheden door informatie te delen met haar achterban, bijvoorbeeld door publicaties, vaktechnische uitingen (zoals praktijkhandreikingen en alerts) en bijeenkomsten. De SAMoverlegt regelmatig met brancheorganisaties, wetgevers en de toezichthouders (AFM en DNB) over ontwikkelingen in de sector.

De commissie kent een open en informele sfeer.

Wat vragen wij?

De SAM is op zoek naar een externe accountant en een interne auditor die:

  • werkzaam zijn als partner bij een accountantsorganisatie of als leidinggevende internal auditor;
  • affiniteit hebben met de sector asset management;
  • affiniteit hebben met vaktechniek;
  • het leuk vinden om met beroepsgenoten samen te werken;
  • goede communicatieve vaardigheden hebben.

De benoeming is op persoonlijke titel. Leden brengen hun ervaringen mee vanuit hun beroepspraktijk, maar zijn geen vertegenwoordigers van de organisatie waar zij werkzaam zijn. Zij kunnen overleggen met anderen maar handelen zonder last, dus kunnen vrijelijk hun mening geven.

Tijdbesteding
De SAM vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De voorbereiding voor een vergadering vraagt normaal gesproken tenminste 4 uur. Aan ieder lid wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor een specifiek thema. Daarnaast wordt soms schriftelijke inbreng gevraagd en komen incidenteel telefonische vergaderingen voor.

Randvoorwaarden
Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar, onder voorbehoud van veranderingen in de werkwijze van de NBA. Leden van de SAM tonen zich betrokken bij de commissie en zijn in beginsel elke vergadering aanwezig. Van alle leden wordt ook bij tussentijdse (spoed)projecten een bijdrage verwacht. Vervanging bij afwezigheid is niet mogelijk.

Heeft u interesse?
Stuur dan vóór 7 augustus 2020 een e-mail naar: p.vanderhoff@nba.nl of r.schouten@nba.nl.

Neem in uw e-mail een korte motivatie en uw cv op.

Mw. Pauline van der Hoff en dhr. Rob Schouten vertellen u graag meer over deze commissie.