Gezocht: interne auditor voor de Sectorcommissie Asset Management

De NBA werkt sinds 2021 met faculties & communities. De Sectorcommissie Asset Management (‘SAM’) is een commissie die al bestaat van vóór deze nieuwe governance-indeling en functioneert als het ware als een community. De SAM streeft naar diversiteit in samenstelling. Binnenkort treedt een interne auditor uit de commissie waardoor een vacature ontstaat. Ben jij een betrokken interne auditor die als lid van de SAM een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit en ontwikkeling van het brede accountantsberoep (interne audit inbegrepen)? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren op deze vacature.

Als je werkzaam bent bij een IAD nodigt de SAM je uit te reageren op de vacature voor interne auditor.

Handen schudden kennismaking 2 (600x375)Wat doet de commissie?

De primaire taak van de SAM is het ondersteunen van de leden van de NBA bij de uitoefening en ontwikkeling van hun beroep, waarmee tevens een bijdrage geleverd wordt aan het publiek belang.

De SAM signaleert op basis van werkzaamheden en overleg met belanghebbenden (toezichthouders, brancheorganisaties) thema’s die in de sector spelen, een maatschappelijk belang hebben en raakvlakken hebben met het werkgebied van de externe accountant en de interne auditor. De SAM volgt de ontwikkelingen op Nationaal en Europees gebied (zoals bij Accountancy Europe en ESMA).

De kwaliteit van werkzaamheden wordt door de SAM bevordert door kennis te delen met haar achterban, bijvoorbeeld door publicaties, vaktechnische uitingen (zoals NBA-handreikingen en alerts), en (het organiseren van) bijeenkomsten. De SAM overlegt regelmatig met brancheorganisaties (zoals Dufas en de NVP (Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen) en de toezichthouders (AFM en DNB) over ontwikkelingen in de sector.

De commissie kent een open en informele sfeer.

Wat vragen wij?

De SAM is op zoek naar een enthousiaste interne auditor/accountant die:

  • werkzaam is als leidinggevende of senior auditor bij een IAD van een beleggingsentiteit;
  • affiniteit heeft met de sector Asset Management;
  • affiniteit heeft met vaktechniek;
  • het leuk vindt om met beroepsgenoten samen te werken;
  • goede communicatieve vaardigheden heeft.

De benoeming is op persoonlijke titel. Leden brengen hun ervaringen mee vanuit hun beroepspraktijk, maar zijn geen vertegenwoordigers van de organisatie waar zij werkzaam zijn. Zij kunnen overleggen met anderen maar handelen zonder last, dus kunnen vrijelijk hun mening geven.

Tijdbesteding

De SAM vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De voorbereiding voor een vergadering vraagt normaal gesproken tenminste 4 uur. Aan ieder lid wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor een specifiek thema. Daarnaast wordt soms schriftelijke inbreng gevraagd en komen incidenteel telefonische vergaderingen voor.

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar, onder voorbehoud van veranderingen in de werkwijze van de NBA. Leden van de SAM tonen zich betrokken bij de commissie en zijn in beginsel elke vergadering aanwezig. Van alle leden wordt ook bij tussentijdse (spoed)projecten een bijdrage verwacht. Vervanging bij afwezigheid is niet mogelijk.

Diversiteitsbeleid NBA

De NBA streeft naar diversiteit in haar bestuur en alle gremia zoals faculties, communities en commissies. Diversiteit bevordert immers goede besluitvorming. Naast diversiteit vanuit de verschillende vaktechnische achtergronden streeft de NBA ook naar een gezonde man-vrouw verdeling. Om deze verhouding te versterken nodigen we vrouwelijke interne auditors van harte uit te reageren.

Heeft u interesse?

Stuur dan vóór 15 juli 2022 een e-mail naar r.schouten@nba.nl. Neem in je e-mail een korte motivatie op en stuur een (beknopte) cv mee. Rob Schouten (06-13346209) vertelt u graag meer over deze commissie.