Gezocht: 3 accountants voor NBA Sectorcommissie Asset Management

De NBA werkt met commissies. Eén van die commissies is de Sectorcommissie Asset Management  (‘SAM’). De SAM streeft naar diversiteit in samenstelling. De termijn van het lidmaatschap voor meerdere leden verstrijkt binnenkort. De SAM zoekt daarom naar betrokken openbare accountants, interne auditors en accountants maar ook niet-accountants die werkzaam zijn voor of bij vermogensbeheerders. Kandidaten hebben een achtergrond als externe accountant, interne auditor of accountant dan wel niet-accountant werkzaam als risk manager of compliance officer bij een vermogensbeheerder en willen als lid van de SAM een bijdrage leveren aan de kwaliteit en ontwikkeling van het accountantsberoep.

Er zijn vacatures voor een externe accountant, een interne auditor en een accountant in business of een niet-accountant werkzaam bij een vermogensbeheerder. De commissie wil diversiteit in samenstelling en vraagt vrouwen daarom ook te reageren.

Wat doet de commissie?

De primaire taak is het ondersteunen van de leden van de NBA bij de uitoefening en ontwikkeling van hun beroep, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het publiek belang.

De SAM signaleert op basis van werkzaamheden en overleg met belanghebbenden – wetgevers, toezichthouders, brancheorganisaties en eigen achterban – thema’s die in de sector spelen met een maatschappelijk belang, die raakvlakken hebben met het werkgebied van de externe accountant en de interne auditor in de sector. De SAM volgt de ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau, zoals bij Accountancy Europe, EFRAG en ESMA en brancheorganisaties, zoals DUFAS en EFAMA, NVP en DAD.

De SAM bevordert de kwaliteit van werkzaamheden door informatie te delen met haar achterban, bijvoorbeeld door publicaties op de website, vaktechnische uitingen, zoals NBA-handreikingen en alerts, en bijeenkomsten. De SAM overlegt regelmatig met brancheorganisaties, wetgevers en de toezichthouders AFM en DNB over ontwikkelingen in de sector.

De commissie kent een open en informele sfeer.

Wat vragen wij?

De SAM is op zoek naar een externe accountant, een interne auditor, een accountant in business of een niet-accountant werkzaam bij een vermogensbeheerder die:

  • werkzaam zijn als director of partner bij een accountantsorganisatie; of
  • werkzaam zijn als leidinggevende interne auditor; of
  • werkzaam zijn als risk manager, compliance officer of in een vergelijkbare functie in de sector;
  • affiniteit hebben met de sector vermogensbeheer;
  • affiniteit hebben met vaktechniek;
  • het leuk vinden om met beroepsgenoten samen te werken;
  • goede communicatieve vaardigheden hebben.

De benoeming is op persoonlijke titel. Leden brengen hun ervaringen mee vanuit hun werkomgeving, maar zijn geen vertegenwoordigers van de organisatie waar zij werkzaam zijn. Zij kunnen overleggen met anderen maar handelen zonder last, dus kunnen vrijelijk hun mening geven.

Tijdbesteding

De SAM vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De voorbereiding voor een vergadering vraagt normaal gesproken ten minste 4 uur. Aan ieder lid wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor een specifiek thema. Daarnaast wordt soms schriftelijke inbreng gevraagd en komen incidenteel telefonische vergaderingen voor (in de coronaperiode is dat nu standaard). Daardoor kan de totale tijdsbesteding hoger liggen dan deze 4 uur. Gemiddeld is dit ca. 8 uur per vergadering.

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar, onder voorbehoud van veranderingen in de werkwijze van de NBA. Leden van de SAM tonen zich betrokken bij de commissie en zijn in beginsel elke vergadering aanwezig. Van alle leden wordt ook bij tussentijdse (spoed)projecten een bijdrage verwacht. Vervanging bij afwezigheid is niet mogelijk.

Heeft u interesse?

Stuur dan vóór 15 januari 2021 een e-mail naar r.schouten@nba.nl. Neem in uw e-mail een korte motivatie en uw cv op.

Dhr. Rob Schouten (020-3010318) vertelt u graag meer over deze commissie.