Gezocht: 2 accountants voor de Raad voor Toezicht

De NBA zoekt twee enthousiaste accountants die als lid van de Raad voor Toezicht samen met anderen een actieve bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van het accountantsberoep.

De samenstelling van de Raad voor Toezicht weerspiegelt de gevarieerde beroepsgroep zowel in omvang van de accountantspraktijken, als in de verschillende werkzaamheden (controlerend, samenstellend, wel/niet in bezit van Wta-vergunning, intern- of overheidsaccountant).

Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van twee zittende leden is er per 1 januari 2020 plaats voor:

 1. een accountant met expertise op het gebied van wettelijke controle opdrachten
 2. een accountant met expertise op het gebied van intern- en overheidsaccountants

Kandidaten kunnen zich vóór 4 november 2019 aanmelden (rvt@nba.nl).

Wat biedt de functie?

De Raad voor Toezicht geeft uitvoering aan de Verordening op de Kwaliteitsbeoordelingen. Dit doet de Raad onder meer door het laten uitvoeren van periodieke kwaliteitstoetsingen. Enkele belangrijke taken die voortvloeien uit deze Verordening zijn:

 • het bepalen van beleid over de uitvoering van toetsingen,
 • het vaststellen van de eindoordelen over de uitgevoerde toetsingen en hertoetsingen,
 • het in voorkomende gevallen voeren van gesprekken met diverse partijen, het adviseren over eventueel aan te spannen tuchtacties,
 • het aanstellen van toetsers en
 • het vaststellen van het toetsingsprotocol.

Voor meer informatie over de Raad voor Toezicht:

Wat vragen wij?

Van kandidaten wordt verwacht dat zij:

 • beschikken over gedegen en actuele kennis van beroepsreglementering en regelgeving;
 • affiniteit hebben met kwaliteitsbevordering van het accountantsberoep en bekend zijn met de actuele ontwikkelingen rondom het beroep;
 • in staat zijn om zich onafhankelijk en objectief op te stellen ten opzichte van de te toetsen organisaties;
 • het publieke belang onderkennen dat door gebruikers van accountantsdiensten, stakeholders en maatschappij aan de accountant wordt toegekend;
 • beschikken over analytisch vermogen;
 • goede communicatieve vaardigheden bezitten;
 • kunnen samenwerken;
 • beschikken over enige bestuurlijke ervaring.

Voor de accountant met expertise op het gebied van wettelijke controle opdrachten:

 • recente kennis en werkervaring in de controlepraktijk en bekendheid met interne kwaliteitstoetsingen.

Voor de accountant met expertise op het gebied van intern- en overheidsaccountants:

 • werkervaring als intern auditor of overheidsaccountant;
 • kennis van de ontwikkelingen en kwaliteitssystemen op dit terrein.

Tijdsbesteding en Vergoeding

De Raad voor Toezicht vergadert minimaal 12 keer per jaar. Deze vergaderingen vergen voorbereidingstijd.

Leden van de Raad voor Toezicht hebben recht op een jaarlijkse vaste vergoeding, presentiegeld en een vergoeding van reistijdkosten (zie Besluit kosten vergoedingen leden van de Raad voor Toezicht en de Vacatiegeldregeling 2015).

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen zich aanmelden door vóór 4 november 2019 een e-mail te sturen naar rvt@nba.nl.

Vermeld in de e-mail de volgende gegevens:

 • een beknopte motivatie om zitting te willen nemen in de Raad voor Toezicht;
 • een CV.

Na sluiting van de aanmeldingstermijn vinden gesprekken plaats met een aantal leden van de Raad voor Toezicht en de geselecteerde kandidaten.

Benoeming

Benoeming vindt plaats door het Bestuur van de NBA op voordracht van de Raad voor Toezicht. Leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid kan eenmaal worden herbenoemd.

Wilt u meer informatie? 

Mevrouw Eefje Nelwan (secretaris Raad voor Toezicht) en de heer Nico Schaar (voorzitter Raad voor Toezicht) vertellen u graag meer over deze mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van en het vertrouwen in het accountantsberoep.