Deskundige bestuursleden NBA Stagebestuur (AA/RA)

Interesse om wezenlijk bij te dragen aan succesvolle instroom in het beroep? Dat kan want het NBA Stagebestuur zoekt twee enthousiaste en deskundige bestuursleden (AA/RA). Het NBA Stagebureau verzorgt de totale organisatie van de praktijkopleidingen voor trainees die hun praktijkopleiding rechtstreeks bij het NBA Stagebureau volgen. Dit gebeurt op basis van mandatering door de Raad van de Praktijkopleiding. Het stagebureau draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking van de praktijkopleidingen en ondersteunt haar trainees zodanig dat zij de praktijkopleiding met goed gevolg kunnen afronden. Het NBA Stagebureau omvat het NBA Stagebestuur, de beoordelaars van de NBA en de administratieve ondersteuning van het NBA Stagebureau.

Wat bieden wij?

De vijf leden van het NBA Stagebestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verloop van de praktijkopleidingen van de trainees. De bestuursleden hebben ieder een of meerdere portefeuilles die zij met verve vervullen zowel individueel als in teamverband. Op basis van een jaarkalender worden diverse activiteiten vanuit het beleid geïnitieerd zoals kwaliteitsmonitoring beoordelaars, aanstelling van beoordelaars en trainingen voor praktijkbegeleiders.

Het bestuur opereert onafhankelijk en de leden worden benoemd door het bestuur van de NBA voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid eenmaal herbenoemd te worden op voordracht van het NBA Stagebestuur.

Tijdsbesteding

Het bestuur vergadert circa vier keer per jaar een dagdeel inclusief voorbereidingstijd. Daarnaast vragen wij deelname aan (tijdelijke) projectgroepen, incidenteel tussentijdse schriftelijke inbreng en/of een telefonisch overleg. Hier staat een vacatievergoeding tegenover.

Het profiel

Kandidaten beschikken over:

  • AA of RA titel en minimaal 5 jaar werkervaring als accountant
  • recente relevante ervaring met de praktijkopleiding
  • een helicopterview
  • een professioneel-kritische instelling
  • globale kennis van het accountancyonderwijs
  • kennis van en ervaring met kwaliteitssystemen
  • goede communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen
  • coachende vaardigheden en presentatie vaardigheden
  • ervaring met doceren, examineren, begeleiden of coachen van studenten/trainees
  • gedegen en actuele kennis van de beroepsreglementering en de regelgeving

Geïnteresseerd?

Graag je reactie in de vorm van een motivatie en cv zenden aan Sandra Kroon, manager Lerend Beroep, s.kroon@nba.nl.

Voor vragen kan je per mail contact opnemen met Sandra Kroon. Vanaf 1 oktober vindt de eerste selectieronde plaats, dus stuur voor 30 september 2023 je reactie.