Commissie MKB zoekt twee nieuwe commissieleden

Bent u openbaar accountant en werkzaam in het mkb, bij voorkeur bij een kleiner accountantskantoor? En heeft u een visie op het gewenste beleid en activiteiten van de NBA voor haar leden in het mkb? Dan vragen wij u zich kandidaat te stellen voor deze commissie. 

Commissie

Naast deskundigheidsbevordering, ondersteuning van de beroepspraktijk en collectieve belangenbehartiging, beoordeelt de Commissie MKB de wenselijkheid en schaalbaarheid van NBA-regelgeving. Wij adviseren onder meer het bestuur van de NBA gevraagd en ongevraagd over de in het mkb. De positie van de openbaar accountant in de mkb-praktijk, met name bij de kleinere kantoren, staat daarbij centraal.

Deze functie houdt in dat u

 • samen met andere collega's binnen de commissie gevraagd en ongevraagd advies geeft aan onder meer de NBA over relevante ontwikkelingen van het beroep;
 • vanuit de visie van de commissie in gesprek gaat met andere partijen over relevante ontwikkelingen in het beroep;
 • samen met andere collega's reageert op consultaties van regelgeving en andere documenten;
 • samen met andere commissieleden de ontwikkelingen van de beroepsorganisatie vorm geeft.
oranje-lijn.png

Terry Bogers
'Als lid van de mkb-commissie krijg je een kijkje in de keuken van de NBA. Je kunt daadwerkelijk invloed uitoefenen op de toepasbaarheid van regelgeving in de mkb-praktijk en je draagt actief bij aan de promotie van de mkb-accountant zowel binnen de NBA als daarbuiten.'

Terry Bogers (lid van commissie MKB)

   

oranje-lijn.png

Deze functie vereist dat u

 • werkzaam bent als openbaar accountant in het mkb-segment
 • visie en ideeën heeft op de ontwikkeling van het accountantsberoep, waaronder de invloed van digitale ontwikkelingen;
 • visie en ideeën heeft op het gewenste beleid en activiteiten van de NBA voor haar leden in het MKB;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • bereidt bent om af en toe overdag aanwezig te zijn bij gesprekken met stakeholders;
 • van onbesproken gedrag bent en geen belangenconflict hebt met overige activiteiten binnen of buiten de NBA.

Wij bieden u de mogelijkheid om

 • bij te dragen aan de ontwikkeling van het beroep;
 • uzelf te ontwikkelen op bestuurlijk en persoonlijk gebied;
 • samen te werken met leuke collega's in het mkb-segment;
 • gebruik te maken van de presentiegeldregeling als u voldoet aan de voorwaarden.

Over de NBA

De NBA is als beroepsorganisatie van meer dan 22.000 accountants volop in beweging. Ingegeven door hoge maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het beroep en een kritischer wordende samenleving, heeft het bestuur van de NBA in 2018 een toekomstvisie geformuleerd en een vernieuwingsagenda vastgesteld.

Bij die vernieuwing hoort een ander type organisatie die niet zozeer is gestoeld op formele hiërarchie, maar ruimte laat voor initiatieven van leden en een voedingsbron is voor ontwikkeling en vernieuwing van het beroep. Voor en door leden, en met een nadrukkelijke link naar de maatschappij. Met diversiteit en inclusiviteit als belangrijke kernwaarden.

Help mee om van het accountantsberoep een beroep te maken om trots op te zijn. Als lid van Commissie MKB krijgt u volop de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beroep en uw kennis in te zetten voor belangrijke thema's binnen beroep en maatschappij. En daarmee een zichtbare rol te spelen binnen de beroepsgroep.

Overig

Gezien de samenstelling van de commissie en het aandachtsgebied van de commissie roepen wij kandidaten die werkzaam zijn bij een klein kantoor nadrukkelijk op om te reageren.

De commissie bestaat uit 7 personen die allen werkzaam zijn in de mkb-praktijk. Wij vergaderen zo'n acht keer per jaar. Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal andere overleggen waarbij aanwezigheid van een deel van de leden van de commissie gewenst is. Elke vergadering vergt ongeveer een halve dag, inclusief voorbereiding, exclusief eventuele reistijd. Een deel van de vergaderingen worden digitaal gehouden. Bij de samenstelling van de commissie ligt de nadruk op accountants werkzaam bij kleine kantoren.

Hoe verloopt de procedure?

U kunt tot en met 25 oktober 2020 aanmelden door een e-mail te sturen naar Hugo van Campen, secretaris van de commissie MKB. Neem in de e-mail in ieder geval de volgende documenten op:

 • beknopte motivatie waarom u uzelf kandidaat stelt voor de commissie MKB
 • voor lidmaatschap aan de commissie relevante CV.

Gesprekken met potentiële kandidaten worden door een afvaardiging van de commissie MKB op 9 november in de middag en 12 november in de ochtend. Vanwege de corona-maatregelen worden de gesprekken via MS Teams gevoerd.
 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met:

HugovanCampen_16november2016_kl.jpg
Hugo van Campen Secretaris van de commissie 020-3010392
terry-bogers-375x375.jpg
Terry Bogers Lid van de commissie sinds 2019 076-8892722

Ongevraagde dienstaanbieding naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.