Beleidsadviseur Toezicht Accountantsopleidingen
(0,6-0,8 fte)

Heb je enige jaren ervaring in de accountancy en/of bij een toezichthouder, heb je affiniteit met onderzoek en bezit je een flinke dosis ambitie? Dan is deze functie zeker iets voor jou.

De functie

De beleidsadviseur Toezicht Accountantsopleidingen voert onder verantwoordelijkheid van de secretaris en/of de senior beleidsadviseur, zelfstandig toezichtactiviteiten uit op zowel de theoretische opleidingen als de praktijkopleidingen. Onderzoeksvaardigheden spelen een belangrijke rol in deze functie.

Werkzaamheden beleidsadviseur

 • Zelfstandig uitvoeren van (thema)onderzoeken, w.o. het opstellen van plannen van aanpak, uitvoeren van analyses en rapporteren van bevindingen, inclusief het projectmanagement. De onderzoeken vinden voornamelijk op kantoor plaats en beperkt op locatie.
 • Voorbereiden van beleidsgesprekken met aangewezen opleidingen, w.o. het opstellen van individuele en sectoranalyses en het formuleren van aanwijzingsbesluiten.
 • Bijdragen aan het verder ontwikkelen van het toezichtinstrumentarium, inclusief risicoanalyses.
 • In kaart brengen van belangrijke ontwikkelingen in het beroepenveld en het hoger onderwijs.
 • Beantwoorden van vragen en geven van voorlichting over taken en regelgeving.

Functieprofiel

 • Je hebt enkele jaren werkervaring in de accountantspraktijk en/of bij een toezichthouder.
 • Je hebt een afgeronde masteropleiding op wo niveau met een bedrijfseconomisch/financieel, accountancy of IT accent.
 • Je kunt materie snel eigen maken en je bent analytisch en inhoudelijk sterk ontwikkeld.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, je bent accuraat, gestructureerd en bent een echte doorzetter.
 • Je weet te overtuigen op basis van argumenten en persoonlijke kracht en je kunt goed communiceren.
 • Je kunt makkelijk en goed schrijven.
 • Je bent een enthousiaste, collegiale en betrokken collega met een resultaatgerichte attitude.

Wij bieden

Een interessante werkomgeving met een informele werksfeer met aandacht voor de individuele ontwikkeling van de medewerkers. Het salaris is maximaal € 5.397 bruto per maand op fulltimebasis, exclusief vakantietoeslag en 13e maand. Het aanvangssalaris is afhankelijk van je werkervaring.

Je kunt deze functie ook vervullen naast een promotietraject, waarbij je onderzoeksterrein ligt op het gebied van accountancy of (publiek/financieel) toezicht. Je dient in dat geval over een promotieplaats bij een universiteit te beschikken. De werktijden zijn flexibel en kunnen in overleg afgestemd worden op de voortgang van je promotieonderzoek.

Informatie en reactie

Stuur jouw sollicitatie naar hrm@nba.nl. Heb je vragen over functie? Stel ze dan aan Jan-Paul Leerentveld, secretaris CEA via telefoonnummer 020-3010400 of per mail jp.leerentveld@cie-ea.nl. Een assessment en/of het oplossen van een casus kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Wie zijn wij

De CEA is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat bij wet is ingesteld. CEA is gehuisvest bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in Amsterdam. De taken van CEA zijn:

 • Het vaststellen van de eindtermen van de accountantsopleidingen (AA en RA).
 • Het aanwijzen van en het toezicht houden op de realisatie van de eindtermen door accountantsopleidingen (in het hbo en wo).
 • Het toezicht op de realisatie van de eindtermen in de praktijkopleidingen AA en RA.
 • Het afgeven van verklaringen van vakbekwaamheid aan buitenlandse accountants.

De commissie wordt ondersteund door een secretariaat, bestaande uit vijf medewerkers. Het secretariaat vervult een spilfunctie tussen commissie, accountantsopleidingen en stakeholders.

Het secretariaat draagt zorg voor:

 • De beleidsvoorbereiding: opstellen jaarplan en begroting, doen van beleidsvoorstellen met betrekking tot de aanpak en instrumenten voor het toezicht;
 • De uitvoering van het toezicht in samenwerking met de commissieleden: opstellen toezichtanalyses, voeren van gesprekken met opleidingen, uitvoeren van themaonderzoeken;
 • De rapportage en verantwoording: rapportering van bevindingen van het toezicht, opstellen respectievelijk aanpassen van besluiten, verzorgen van publiciteit en opstellen jaarverslag.

Lees meer op de website van CEA.

CEA bekleedt een belangrijke toezichthoudende positie binnen het accountantsonderwijs. Door haar toezicht draagt CEA bij aan het versterken en borgen van de kwaliteit van het accountantsonderwijs en daarmee aan een goede beroepsuitoefening door accountants. De roep om verandering en versterking van de maatschappelijke rol van accountants is momenteel zeer actueel. Ook de accountantsopleidingen kunnen en moeten een bijdrage leveren aan het versterken van de positie en het functioneren van accountants in de toekomst. Vandaar dat CEA actief participeert in het debat over de toekomst van de accountantsopleidingen om zo de kwaliteit van deze opleidingen blijvend te verzekeren.

CEA onderhoudt daartoe contacten met alle (hbo en wo) aangewezen accountantsopleidingen en hun vertegenwoordigende overlegorganen (ACS, VAAC, PWA) en overige stakeholders, zoals de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, AFM, instanties in het hoger onderwijs (NVAO, Vereniging van Hogescholen en de Inspectie van het Onderwijs) en het ministerie van Financiën.