Vacature: twee bestuursleden (AA/RA) voor het NBA Stagebureau

Interesse om wezenlijk bij te dragen aan succesvolle instroom in ons beroep? Dat kan want het NBA Stagebestuur zoekt:

Twee enthousiaste en deskundige bestuursleden (AA/RA) voor het NBA Stagebureau

vrouw_whiteboard_presentatie_presenteren_600x375.jpgHet NBA Stagebureau verzorgt de totale organisatie van de praktijkopleidingen voor trainees die hun praktijkopleiding rechtstreeks bij de NBA volgen. Dit gebeurt op basis van mandatering door de Raad van de Praktijkopleiding.

Het stagebureau draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking van de praktijkopleidingen Assurance en MKB en ondersteunt haar trainees zodanig dat zij de praktijkopleiding met goed gevolg kunnen afronden. Het NBA Stagebureau omvat het NBA Stagebestuur, de praktijkbegeleiders, de beoordelaars van de NBA en de administratieve ondersteuning van het NBA Stagebureau.

Wat bieden wij?

De leden van het NBA Stagebestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verloop van de praktijkopleidingen van de trainees bij het NBA Stagebureau. De bestuursleden hebben ieder een of meerdere portefeuilles die zij met verve vervullen zowel individueel als in teamverband. Op basis van een jaarkalender worden diverse activiteiten vanuit het beleid geïnitieerd zoals kwaliteitsmonitoring beoordelaars, aanstelling van beoordelaars en trainingen voor praktijkbegeleiders.

Het bestuur opereert onafhankelijk en de leden worden benoemd door het bestuur van de NBA voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid eenmaal herbenoemd te worden op voordracht van het NBA Stagebestuur.

Tijdsbesteding

Het bestuur vergadert circa 4x per jaar een dagdeel inclusief voorbereidingstijd. Daarnaast is er sprake van deelname aan (tijdelijke) projectgroepen, incidenteel tussentijdse schriftelijke inbreng en/of een telefonisch overleg. Hier staat een vacatievergoeding tegenover.

Het profiel

Kandidaten beschikken over:

  • AA of RA titel en minimaal 5 jaar werkervaring als accountant
  • recente relevante ervaring met de praktijkopleiding
  • een helikopterview
  • een professioneel-kritische instelling
  • globale kennis van het accountancy onderwijs
  • kennis van en ervaring met kwaliteitssystemen
  • goede communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen
  • coachende vaardigheden en presentatie vaardigheden
  • ervaring met doceren, examineren, begeleiden of coachen van studenten/trainees
  • actuele kennis van de beroepsreglementering en de regelgeving

Geïnteresseerd?

Graag je reactie in de vorm van een motivatie en cv toesturen aan Sandra Kroon, manager Lerend Beroep, s.kroon@nba.nl. Heb je eerst behoefte aan nadere informatie, bel dan 06-22495238. Vanaf 30 juni 2021 vindt de eerste gespreksronde met het NBA Stagebestuur plaats.