Werken bij de NBA

De NBA is de beroepsorganisatie van alle ruim 20.000 accountants in Nederland. De NBA behartigt de belangen van haar leden, biedt verschillende vormen van ledenservice, is verantwoordelijk voor de regelgeving en is de spreekbuis van het beroep.

Vacatures bij de NBA

Met circa 130 medewerkers is de organisatie klein genoeg om iedereen persoonlijk te leren kennen en groot genoeg om uitdaging, een professionele werkomgeving en veel verschillende disciplines te bieden. Ook ontwikkelt de organisatie zich snel, waardoor je volop mogelijkheden krijgt en zelf ook steeds stappen zet. 

Waarom bij ons werken?

  • Professionele ontwikkeling: Werken bij de NBA betekent werken met professionals die kennis met je willen delen. Je zit in het centrum van nationale en internationale (beleids)ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van accountancy. Je volgt de actualiteit en beïnvloedt deze. Tegelijkertijd breid je je netwerk op een natuurlijke wijze uit.
  • Samenwerken en resultaatgerichtheid: Binnen de NBA levert iedereen een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing. Daarbij staat het belang van het accountantsberoep voorop.
  • Initiatief: Naast de resultaten die je jaarlijks met elkaar overeenkomt, is er volop ruimte voor eigen initiatief en zijn er voldoende mogelijkheden om eigen plannen en ideeën uit te werken.
  • Werk-privé balans: Werk en zorg moeten in balans zijn. Dus zijn werktijden flexibel in te delen en thuiswerken in overleg bepaald.
  • Goed salaris: de NBA hanteert marktconforme salarissen en heeft goede overige arbeidsvoorwaarden.
  • Marktconforme pensioenregeling: de NBA beschikt ieder over een marktconforme pensioenregeling.
  • Vakantiedagen: Bij de NBA heb je recht op tenminste 29 vakantiedagen per jaar (op fulltime basis). De NBA houdt rekening met de wensen van medewerkers ten aanzien van de periodes waarin de vakantiedagen opgenomen worden.

Vacatures binnen bestuur & commissies

Bij een vacature in een NBA-gremium gaat het om een functie binnen het bestuur, een ledengroepbestuur, dan wel een commissie of adviesorgaan van de NBA. Personen die in een functie willen meedoen dienen lid te zijn van de NBA. Van hen wordt verwacht dat zij een inhoudelijke bijdrage leveren aan (de vergaderingen van) het gremium waarin zij actief zijn.