Uitkomsten oorzakenanalyse kwaliteit controle

Op 25 juni 2019 is het nieuwe rapport ‘Oorzakenanalyse OOB-accountantsorganisaties’ gepubliceerd. Sinds het vorige rapport uit 2017 is de scope van het onderzoek uitgebreid met de next five-kantoren en zijn de oorzakenanalyses zelf verfijnder en diepgaander uitgevoerd.

Naast een uitgebreide beschrijving van de methode van oorzakenanalyse en de good practices hierbij, bevat het rapport een overzicht van zeven thema’s voor controlekwaliteit.

Zeven thema's bij controlekwaliteit 

Op basis van de door de OOB-accountantsorganisaties uitgevoerde oorzaakanalyses komen verschillende drivers van controlekwaliteit naar voren. Deze zijn onder begeleiding van de Foundation for Auditing Research (FAR) in diverse sessies met vertegenwoordigers van de betrokken accountantsorganisaties verdiept en geclusterd in zeven relevante thema’s. Ook voerde een aantal kantoren verdiepende onderzoeken uit die nadere inzichten geven over specifieke thema’s.

Kennistafel Oorzakenanalyse

De projectgroep niet-OOB èn de projectgroep Oorzakenanayse, beide ressorterend onder de Stuurgroep Publiek Belang, organiseerden op donderdag 20 juni een kennistafel voor niet-OOB accountantsorganisaties over het rapport Oorzakenanalyses OOB-accountantsorganisaties, dat een dag later werd gepubliceerd. Daaruit blijkt dat deze oorzakenanalyses bijzonder behulpzaam zijn om te leren van factoren van goede, maar ook minder goede controledossiers.