Maatschappelijke dialoog: Continuïteit

Op 20 maart 2018 heeft de Stuurgroep Publiek Belang het 'Green paper Organisatie Continuïteit' gepubliceerd. De reactietermijn loopt tot 31 mei 2018. Op 18 juli zijn de eerste reacties bekend

Ondernemingen en instellingen moeten beter over hun continuïteit rapporteren. Dat is in het belang van alle gebruikers van jaarverslagen. De Stuurgroep stelt voor dat organisaties altijd een paragraaf ‘Toekomstbestendigheid’ opnemen in het bestuursverslag. 

Reageren

Het was mogelijk tot 31 mei 2018 consultatiereacties te delen via consultatie@nba.nl. Rond die tijd organiseert de NBA voor stakeholders ook een seminar over het onderwerp. Uiteindelijk beoogt de NBA door middel van een white paper tot een finale opinie te komen over verslaggeving over continuïteit.

Bekijk ook nieuwsbericht van 20 maart 2018

Reacties op Green Paper

Verschillende belanghebbenden hebben hun steun uitgesproken voor de voorstellen in het green paper organisatiecontinuïteit dat de Stuurgroep Publiek belang van de NBA in maart publiceerde. Dat blijkt uit de 9 consultatiereacties die de stuurgroep in reactie op het green paper heeft ontvangen.