NOW-regeling en accountantswerkzaamheden

Standpunt: De overheid verstrekt veel geld in het kader van de NOW-regeling en vraagt hiervoor verantwoording aan de ontvanger. Deze steun was nodig, gegeven de enorme impact van corona op grote en kleine ondernemers. De NBA begrijpt dat de overheid verantwoording vraagt aan ondernemers. De accountant heeft een rol in de verantwoording en doet dit in het publiek belang.

lege-winkelstraat-600x375.jpgDe overheid vraagt van de ontvanger van de NOW-subsidiegelden een verantwoording. Afhankelijk van de hoogte van de verstrekte steun verlangt de overheid een derdenverklaring[1] (bij NOW-subsidies tussen €25.000 en €125.000)[2], of een accountantsproduct (boven de €125.000). Dat is in het publiek belang, omdat met de NOW-regeling veel maatschappelijk geld gemoeid is. De accountants zijn door de minister gevraagd hierin een rol te vervullen. Ze hebben de verplichting om de werkzaamheden gedegen en conform de voorschriften van de overheid en de beroepsstandaarden te verrichten.

Samenwerking met ondernemers

De NBA heeft haar leden gevraagd om samen met hun cliënten zo goed mogelijk de aanpak en eventuele vraagstukken te bespreken en samen te zoeken naar manieren om de extra kosten zoveel mogelijk te beperken. Tegelijk vraagt de verantwoording voor de accountant veel werk, dat zorgvuldig moet worden verricht. Door deze werkzaamheden zo veel mogelijk samen te laten vallen met het jaarwerk, kunnen deze efficiënter worden uitgevoerd.

NBA Helpt

De NBA ondersteunt haar leden die te maken krijgen met de NOW-regeling. Daarom is sinds medio maart 2020 een speciale helpdesk ingericht, die doorlopend aangevuld en geactualiseerd wordt op basis van de jongste informatie. Alle informatie hierover is te vinden op nba.nl.

[1] Een derdenverklaring is een verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie waarin het omzetverlies wordt bevestigd. Een accountant kan deze ook afgeven.

[2] Deze bedragen gelden voor de aanvragen tot vaststelling. Er moet ook rekening gehouden worden met de aangevraagde voorschotten, daar ligt de grens op 20.000 en 100.000.

Bekijk ook