Standpunten NBA

De NBA heeft de eerste vier van een nieuwe reeks 'beleidsstandpunten' gepubliceerd: over continuïteit, klimaatprestaties digitalisering van informatie en niet-financiële informatie.