Verklaring van Vakbekwaamheid RA

Een Verklaring van Vakbekwaamheid wordt in Nederland afgegeven door de onafhankelijke Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). De commissie is door het ministerie van Financiƫn ingesteld. De CEA beslist of iemand in aanmerking komt voor een Verklaring van Vakbekwaamheid.

Proeve van Vakbekwaamheid

Een standaard onderdeel van de Verklaring van Vakbekwaamheid vormt de Proeve van Vakbekwaamheid. De Proeve van Vakbekwaamheid omvat de examens Nederlands recht en Gedrags- en beroepsregels voor accountants. De examens worden georganiseerd door de NBA.

Voorlopig oordeel

Als u overweegt een Verklaring van Vakbekwaamheid aan te vragen, maar nog geen Proeve van Vakbekwaamheid heeft afgelegd, kunt u een voorlopig oordeel aanvragen. Dit oordeel gaat over de mate waarin uw bewijsstukken voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid. Meer informatie leest u op de website van de CEA.

Afwijzing door de CEA

Indien de CEA besluit dat u niet voldoende gekwalificeerd bent om in aanmerking te komen voor de Verklaring van Vakbekwaamheid, dan kunt u proberen zich te kwalificeren voor de RA-titel door het theoretisch programma te volgen bij een Nederlandse hogeschool. In dat geval beslist de hogeschool naar keuze over de toelatingseisen en eventuele theoretische vrijstellingen. Een lijst met universiteiten vindt u op deze site.

De NBA kan alleen bepalen of u in aanmerking komt voor vrijstellingen voor (onderdelen van) de Praktijkopleiding RA. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen via praktijkopleiding@nba.nl of op tel: 020 301 04 40.

Het totale RA curriculum bestaat dus uit een theoretisch programma en een verplichte Praktijkopleiding.