article image
Op maandag 18 juni 2018 werd de Ledenvergadering (ALV) van de NBA gehouden in het Spant! te Bussum. Naast de benoeming van de nieuwe voorzitter, vice-voorzitter en een nieuw bestuurslid stond de eerder gepubliceerde NBA-Vernieuwingsagenda op de agenda. Daarnaast werden drie ontwerp-verordeningen ter goedkeuring voorgelegd.

Meer informatie

Agenda en vergaderstukken

Bekijk de agenda en de Vergaderstukken  

Meer info

NBA reikt loftrompetten uit

Tijdens de Ledenvergadering reikte aftredend NBA-voorzitter Pieter Jongstra de loftrompetten uit.

Bekijk het nieuwsbericht

NBA-leden stemmen in met uitvoeren Vernieuwingsagenda

Ruim 84 procent van de aanwezige leden (inclusief volmachten) stemde voor uitvoering van de agenda.

Bekijk het nieuwsbericht