article image
Op maandag 18 juni a.s. wordt de Ledenvergadering (ALV) van de NBA gehouden in het Spant! te Bussum, aanvang 14.00 uur. Naast de benoeming van de nieuwe voorzitter, vice-voorzitter en een nieuw bestuurslid staat de eerder gepubliceerde NBA-Vernieuwingsagenda geagendeerd. Daarnaast worden drie ontwerp-verordeningen ter goedkeuring voorgelegd.

Meer informatie

Agenda en vergaderstukken

Bekijk de agenda en de Vergaderstukken  

Meer info

Aanmelden

Aanmelden of machtigen ALV 

Meld u nu aan