ALV 17 mei 2016

Op dinsdag 17 mei 2016 vond de Algemene Ledenvergadering van de NBA plaats in het Spant! in Bussum,

Belangrijke agendapunten waren:

  • het jaarrapport 2015
  • de herziene begroting 2016
  • de begroting 2017
  • de (bestuurs)benoemingen
  • een aantal ontwerpverordeningen, waaronder de beroepseed

Ook gaf het bestuur een toelichting op de voorstellen voor een nieuw NBA-governance-model.

Agenda en vergaderstukken

Onderstaand de agenda en de vergaderstukken voor de afgelopen ledenvergadering:

 

Belangrijke stukken ALV 17 mei 2016