Algemene Ledenvergadering - 17 juni 2019

ALV juni 2019 hero rijtuigen

Op maandag 17 juni 2019 vond de NBA Ledenvergadering plaats in de Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort.

Op de agenda:

  • de (her)verkiezing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
  • het Jaarrapport 2018 (inclusief bestuursverslag en jaarrekening)
  • enkele ontwerpverordeningen. 

Creatieve Conferentie

Voorafgaand aan de ALV werd de Creatieve Conferentie 'Wisselwerking' gehouden; zie hiervoor de pagina Creatieve Conferentie

 

Leden die tijdens de ledenvergadering vragen wilden stellen over het jaarrapport, konden die vooraf kenbaar maken aan de secretaris van het bestuur (drs. F.A. van Schaik AA RA, f.vanschaik@nba.nl). Zodat het het bestuur voor een zo concreet mogelijke beantwoording kon zorgen.

Ontwerpverordeningen ALV 17 juni 2019

In de ALV van 17 juni 2019 werden drie ontwerpverordeningen ter vaststelling voorgelegd. De eerste ontwerpverordening heeft betrekking op de verlenging van de termijn waarbinnen de beroepseed voor accountants moet worden afgelegd. Ook werd een ontwerpverordening voorgesteld die ertoe leidt dat een wijziging van de contributiegroep in de loop van een jaar niet langer leidt tot verrekening van contributiebetalingen. De derde ontwerpverordening ging over een automatische jaarlijkse aanpassing van tarieven die zijn vastgelegd in verordeningen.