Werksessies: dilemma's en moresprudentie voor accountants in bussiness

NBA en Nyenrode organiseren dit jaar diverse werksessies/discussiebijeenkomsten voor accountants in business (AiB’s) rond de thema’s:

 • Omgaan met vermoedens van fraude
 • Familiebedrijven: Omgaan met dilemma's bij opvolging/bedrijfsoverdracht

Voorbereiding en inhoud werksessie

Praktijkvoorbeelden spelen een grote rol tijdens de sessie. Uw inbreng is dan ook cruciaal voor het succes van de bijeenkomst. De trainers vragen u één of twee voorbeelden mee te beschrijven die u zelf heeft meegemaakt en die morele vraagstukken bij u opwierpen bij het betreffende thema van de sessie.

Tijdens de werksessie wordt een inventarisatie gemaakt van de voorbeelden en kiezen de trainers één of twee voorbeelden om verder uit te werken. Daarnaast vragen de trainers om onderstaande door te nemen:

"Wat lastig is, is dat er mensen zijn die niet dezelfde beroepsregels hebben of overtuigingen. En daar moet je ook mee in gesprek. En deze analyse leert je dat gesprek te voeren omdat je je verplaatst in hun argumenten."
Deelnemer werksessie 'Omgaan met dilemma's bij ondernemingen in zwaar weer' van 21 juni 2017

Data, tijden en locaties werksessies

Omgaan met vermoedens van fraude

 • Datum: donderdag 21 september 2017
 • Tijd: 14.00 - 17.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
 • Locatie: Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort

 • Datum: maandag 2 oktober 2017
 • Tijd: 14.00 - 17.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
 • Locatie: Van der Valk Hotel Zwijndrecht

Familiebedrijven: Omgaan met dilemma's bij bedrijfsoverdracht

 • Datum: donderdag 2 november 2017
 • Tijd: 14.00 - 17.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
 • Locatie: Theaterhotel De Oranjerie Roermond

De werksessie is gratis te volgen. Deelname aan de werksessie staat voor 3 PE-uren.

"Positief over de structurele wijze van analyseren. Je beredeneert rationeel wat je eigenlijk emotioneel al besloten hebt. En zo kom je wel in gesprek met de ander."
Deelnemer werksessie 'Omgaan met dilemma's bij ondernemingen in zwaar weer' van 21 juni 2017

Programma werksessies

13.30 - 14.00 uur Ontvangst
14.00 - 15.30 uur

Start programma werksessie

 • Inleiding begrippenkaderuitwisselen
 • Bespreken van ingebrachte voorbeelden
15.30 -15.50 uur Pauze
15.50 - 17.30 uur

Vervolg werksessie

 • Hervatten voorbeelden bespreken
 • Benoemen moresprudentie
 • Plenaire terugkoppeling
 • Afronding
17.30 uur Einde werksessie

Testimonials

Linda Groot RA
Linda Groot RA Manager AO/IC bij Heliomare

“Ik ben trots op mijn VGBA en om bij een groep te horen die deze regels serieus neemt.”

leo_straathof125x125.jpg
Leo Straathof RA lid NBA Adviesgroep cultuur, ethiek en gedrag

Ik heb de sessie als goed ervaren, daar de sessie goed werd geleid, het onderwerp mij aanspreekt en ik heb ervaren welke positieve kenmerken verbonden zijn aan het toepassen van intervisie bij lastige dilemma’s. Een aantal aanwezigen was achteraf in positieve zin verbaasd over de resultaten van de werksessie. Lees verder

paul_stuiver125x125.jpg
drs. Paul Stuiver AA vertrouwenspersoon NBA

Met behulp van het moreel intervisiemodel van Nijenrode wordt het gekozen dilemma van één van de deelnemers tot in detail en gestructureerd uitgewerkt. Het is altijd weer boeiend om een verhaal van een collega uit de praktijk te horen. Ook bespreken we hoe de deelnemers van de sessie zelf zouden beslissen in deze situatie. Lees verder

andre_hooyman125x125.jpg
Andre Hooyman lid NBA commissie Governance, Risk en Compliance

De  toegevoegde waarde is dat er verschillende invalshoeken mee worden gegeven, persoonlijk vanuit eigen en dus verschillende waarden en normen over dit soort dilemma’s kan worden gesproken Kortom, ik ben enthousiast hierover en beveel deze manier van intervisie graag aan." Lees verder

Trainers

Edgar-Karssing.jpg
Edgar Karssing universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement

Naast het verzorgen van onderwijs geeft Edgar veel workshops en lezingen over onderwerpen als integriteit, integriteitsmanagement, beroepsethiek, compliance, omgaan met dilemma’s, morele moed, vertrouwen. Hij adviseert organisaties over ethiek, integriteit en compliance en publiceert hij regelmatig over integriteit, morele competentie en filosofie in de praktijk.

Henriette-Bout.jpg
Henriëtte Bout ethicus, zelfstandig ondernemer, universitair docent beroepsethiek

Henriëtte Bout is ethicus, zelfstandig ondernemer, universitair docent beroepsethiek voor biologen en senior-adviseur bureau integriteit Gemeente Amsterdam.

Verslag bijeenkomst 7 juni

‘Het voeden van mensen die het goede proberen te doen’. Deze omschrijving van het begrip moresprudentie werd gegeven door Edgar Karssing (Nyenrode), een van de sprekers tijdens een recente bijeenkomst bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Heeft u een dilemma?

Contact

Danie Duzant stafmedewerker NBA-VRC