Werksessies: dillemma's en moresprudentie voor accountants in bussiness

NBA en Nyenrode organiseren dit jaar diverse werksessies/discussiebijeenkomsten voor accountants in business (AiB’s) rond de thema’s:

  • Omgaan met vermoedens van fraude
  • Familiebedrijven: Omgaan met dilemma's bij opvolging/bedrijfsoverdracht
  • Omgaan met dilemma's bij ondernemingen in zwaar weer

Moresprudentie heeft als doel om houvast te bieden bij het omgaan met morele vraagstukken in werksituaties. Moresprudentie bestaat bijvoorbeeld uit een verzameling van argumenten, een visie op de zwaarte van de argumenten en een handelingsrepertoire bij specifieke casuïstiek. Daarbij komen onder meer de beginselen die zijn opgenomen in de NBA Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA) aan de orde. 

Bekijk onderstaande video waarin Jan Wietsma meer uitleg geeft over moresprudentie.

Dr. Edgar Karssing introduceert in onderstaande video het begrip moresprudentie voor accountants in business.

Datum, tijd en locatie werksessie

De werksessie is gratis te volgen. Voor deelname aan de werksessie ontvangt u 3 PE-uren.

Omgaan met dilemma's bij ondernemingen in zwaar weer

  • Datum: woensdag 21 juni
  • Tijd: 14.00-17.30 uur (inloop vanaf 13.30)
  • Locatie: Van der Valk Hotel Hoorn

Testimonials

Leo Straathof

leo_straathof125x125.jpg
Leo Straathof RA lid NBA Adviesgroep cultuur, ethiek en gedrag

Ik heb de sessie als goed ervaren, daar de sessie goed werd geleid, het onderwerp mij aanspreekt en ik heb ervaren welke positieve kenmerken verbonden zijn aan het toepassen van intervisie bij lastige dilemma’s. Een aantal aanwezigen was achteraf in positieve zin verbaasd over de resultaten van de werksessie.

Paul Stuiver

paul_stuiver125x125.jpg
drs. Paul Stuiver AA vertrouwenspersoon NBA

Met behulp van het moreel intervisiemodel van Nijenrode wordt het gekozen dilemma van één van de deelnemers tot in detail en gestructureerd uitgewerkt. Het is altijd weer boeiend om een verhaal van een collega uit de praktijk te horen. Ook bespreken we hoe de deelnemers van de sessie zelf zouden beslissen in deze situatie.

Andre Hooyman

andre_hooyman125x125.jpg
Andre Hooyman lid NBA commissie Governance, Risk en Compliance

De  toegevoegde waarde is dat er verschillende invalshoeken mee worden gegeven, persoonlijk vanuit eigen en dus verschillende waarden en normen over dit soort dilemma’s kan worden gesproken Kortom, ik ben enthousiast hierover en beveel deze manier van intervisie graag aan."

Trainers

Edgar-Karssing.jpg
Edgar Karssing universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement

Naast het verzorgen van onderwijs geeft Edgar veel workshops en lezingen over onderwerpen als integriteit, integriteitsmanagement, beroepsethiek, compliance, omgaan met dilemma’s, morele moed, vertrouwen. Hij adviseert organisaties over ethiek, integriteit en compliance en publiceert hij regelmatig over integriteit, morele competentie en filosofie in de praktijk.

Henriette-Bout.jpg
Henriëtte Bout ethicus, zelfstandig ondernemer, universitair docent beroepsethiek

Henriëtte Bout is ethicus, zelfstandig ondernemer, universitair docent beroepsethiek voor biologen en senior-adviseur bureau integriteit Gemeente Amsterdam.

Heeft u een dilemma?

Contact

Danie Duzant stafmedewerker NBA-VRC