De plannen van de NBA voor 2015

Wat mag u in 2015 van de NBA verwachten? Het eind september 2014 gepubliceerde rapport ‘In het publiek belang’ van de werkgroep Toekomst accountantsberoep bepaalt voor een belangrijk deel onze agenda voor 2015. Een jaar dat vooral in het teken staat van de implementatie van de maatregelen die de werkgroep heeft voorgesteld om het accountantsberoep te versterken. Maatregelen die een gedragsverandering moeten teweegbrengen en uiteindelijk moeten leiden tot betere kwaliteit van de accountantscontrole en herstel van het imago van accountants.

Meer over 'In het Publiek Belang'

In 2015 geeft de NBA daarnaast veel aandacht aan de ondersteuning van de (kleinere) mkb-praktijk. Het eerder gepubliceerde visiedocument MKB-accountant 2020 vormt daarvoor opnieuw het uitgangspunt.

Hieronder meer over deze activiteiten en de plannen van de diverse ledengroepen.

Implementatie maatregelen toekomst accountantsberoep

Het NBA-bestuur heeft na publicatie van het rapport ‘In het publiek belang’ direct aangegeven haar verantwoordelijkheid te nemen voor het implementatieproces. Dit betekent dat maatregelen waarvoor het initiatief bij de NBA ligt voortvarend worden opgepakt. Inmiddels zijn hiervoor 10 projecten opgestart.

 

Projecten 'In het publiek belang'

Ondersteuning kleinere mkb-praktijk

Ook in 2015 ontwikkelde de NBA een aantal concrete producten voor de kleinere mkb-praktijk. Activiteiten uit 2014 werden voortgezet. Met een nieuwe MKB-commissie verwacht de NBA nog beter dan voorheen de gemeenschappelijke belangen van accountants in de mkb-praktijk te kunnen behartigen. 

Veel bewezen NBA-activiteiten gericht op de mkb-praktijk worden in 2015 voortgezet, zoals:

  • de telefonische mkb-helpdesk; het aantal vragenstellers groeit gestaag;
  • de Gids Praktijkbeheer kleine en middelgrote praktijken; er worden drie  nieuwe modules uitgebracht over personeelsbeleid, IT en e-business en het onderhouden van klantrelaties;
  • het Becon-overleg, gericht op het oplossen van mogelijke knelpunten bij het uitvoeren van de werkzaamheden door fiscale dienstverleners, waaronder accountants;
  • de voorlichtingscampagne ‘Daarom een accountant’ over de toegevoegde waarde van accountants voor mkb-ondernemers; en 
  • publicaties als het Zakenzakboekje en de fiscale eindejaarstips; deze laatste is het afgelopen jaar bijna 10.000 keer gedownload.

Belangrijke nieuwe activiteiten/producten in 2015: 

  • regiobijeenkomsten over de nieuwe samenstellingsverklaring;
  • nieuwe klantbrochures, bijvoorbeeld over het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015
  • voorlichting over kredietaanvragen via SBR en de oprichting van de ondernemingskrediet- en de financieringskredietdesk samen met andere partijen;
  • het project ‘maatwerk voor  het mkb’.