Rondetafels faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag

De faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag gaat ‘on tour’ door Nederland. Denk tijdens één van de ronde tafels met ons mee over een ethisch competentiemodel voor Accountants.

Data en locaties

Aanmelden?

We organiseren dinsdag 4 en 11 oktober de ronde tafels online, zodat meer leden in de gelegenheid zijn om deel te nemen. Heeft u juist behoefte aan een ronde tafel op locatie? Meldt u zich dan aan voor de ronde tafel in Utrecht (nog beperkt beschikbaar). Klik voor aanmelden op de datum van uw keuze hierboven.

Over het ethisch competentiemodel

De ontwikkeling van dit model is het eerste project vanuit de Faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag en is een logische vervolg op het ‘Beroeps- en competentiemodel’, het ‘Maturiteitsmodel’ en de CEA-eindtermen.

Het projectteam heeft op basis van literatuurstudie, beschikbare casuïstiek en een onderzoek onder de verschillende actieve leden van de NBA een conceptversie opgesteld.

Deze conceptversie van het ethisch competentiemodel gaat uit van de aanname dat de aard van het dilemma, in combinatie met persoonlijke en omgevingsfactoren, bepalen hoe een accountant komt tot ethische besluitvorming. 

Wat gaan we doen?

We presenteren graag dit model aan u en toetsen de toepasbaarheid van het model in kleine groepen aan de hand van actuele casuïstiek/dilemma’s.

Het doel is om eind 2022 een herkenbaar en bruikbaar ethisch competentiemodel op te leveren, inclusief een leerinstrument dat inzetbaar is voor dilemma’s in de beroepspraktijk en bruikbaar als lesmateriaal voor het reguliere onderwijs. 

De ronde tafels worden gefaciliteerd door:

  • dr. Boudewijn de Bruin, hoogleraar Financial Ethics aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG
  • dr. Eddy Vaassen RA, hoogleraar Accountancy en directeur van de Post Master Accountancy programma’s, Tilburg University
  • Wilma Hosang, Communicatie- en Strategieadviseur, SRA
  • Judith van der Hulst, Communicatie- en Strategieadviseur, SRA

Meer weten?

Wilt u meer weten over de faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag of op de hoogte gehouden worden van de activiteiten? Meld u dan aan via het aanmeldformulier voor het netwerk Faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag. Of neem contact op met Daphne Kolk, facultymanager Ethiek, Cultuur en Gedrag.