Over de faculties

De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) maakt een transformatie door. Met de oprichting van faculties willen we leden en belanghebbenden verbinden op inhoud, en werken aan de kennisontwikkeling in het accountantsberoep.

In de vier onderstaande faculties wordt gewerkt aan ontwikkeling van het accountantsberoep op (middel)lange termijn:

De centrale vraag binnen iedere faculty is: beweegt het accountantsberoep zich systematisch de goede kant op?

Taken van de vier faculties

Elke faculty heeft de volgende taken:

  • Het verbinden van NBA-leden onderling, maar ook met de wetenschap, maatschappij en andere professionele beroepsbeoefenaars of belanghebbenden.
  • Het leveren van een actieve bijdrage aan de kennis- en competentieontwikkeling van accountants, gericht is op de toekomst van het vakgebied.

Transitieperiode

In 2020 zijn er diverse pilots gedraaid waar een eerste scope en beoogde onderwerpen van de desbetreffende faculties zijn uitgewerkt. In 2021 en 2022 wordt door de facultybesturen het fundament gelegd en gewerkt aan een roadmap. 

Contactpersoon

Axel-Vieth.jpg
Axel Vieth Strategisch Programmamanager