Ondersteuning

De Faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag heeft 3 thema’s vastgesteld waarop zij zich willen richten, Morele radar, Moreel kompas en ondersteuning aan leden. Aan dit lalatste thema geeft de faculty invulling door zorg te dragen voor ondersteuning van leden die in hun beroepsuitoefening dilemma's tegen komen.

Onderwerpen die bij dit thema aan de orde zullen komen zijn onder andere:

  • Intervisie
  • Coaching/mentoring
  • Laagdrempelige collegiale consultatie
  • Leren van incidenten/praktische situaties
  • Collectief leren van dilemma’s
  • Eerzaamheid, weerbaarheid, veiligheid