Kennisontwikkeling en verbinding in het accountantsberoep

Faculties

NBA Faculties (600x375)

De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) maakt een transformatie door. Met de oprichting van faculties willen we leden en belanghebbenden verbinden op inhoud. Centraal hierin staat de systematische ontwikkeling van het accountantsberoep. We onderscheiden vier faculties, elk met een eigen thema. Bekijk op deze pagina de speerpunten en activiteiten van de faculties.