Biografie Liane Vlaskamp

Na een enorm leuke tijd en studie economie in Groningen stapte ik in 1990 in de wereld van de accountancy. Bij KPMG heb ik in het beroep van openbaar accountant en IT-auditor gewerkt op diverse locaties in Nederland. Het zijn beroepen waar je veel van het bedrijfsleven, de not-for-profitsector en de publieke sector mag en kunt zien. Een rijke ervaring waar ik veel kennis op mocht doen van onder andere bedrijfsprocessen, het auditvak, het financiële proces, samenwerken in teams en leidinggeven en waar ik zag hoezeer ICT verweven is met alle processen van een bedrijf. Een ervaring die later in mijn loopbaan bij de Belastingdienst weer goed ingepast kon worden.

Lian Vlaskamp NBA
Na 14 jaar heb ik de overstap gemaakt naar het beroep van leidinggeven. Eerst bij een middelgroot energiebedrijf en vanaf 2009 bij de Belastingdienst. Bij beide organisaties heb ik mogen ervaren hoe belangrijk publieke voorzieningen zijn en dat burgers het vanzelfsprekend vinden dat het aanwezig is. De samenleving raakt intensiever betrokken als zaken niet gaan zoals verwacht of, zoals in de energietransitie, we op zoek moeten naar nieuwe vormen van energievoorziening. Het is essentieel dat je als organisatie ervoor zorgt dat processen geruisloos functioneren en te acteren op zaken die, soms onverwachts, anders gaan.

Zo was ik de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de aangiftecampagne voor de inkomstenbelasting, een proces waarbij miljoenen mensen in korte tijd aangifte doen en een omvangrijke set gegevens wordt aangereikt om de aangifte goed te doen. Medewerkers van de Belastingdienst zijn het hele jaar door bezig om dit in goede banen te leiden. Enorm indrukwekkend om te zien en ervaren hoe dit in alle facetten beschikbaar wordt gemaakt op het moment dat het nodig is en we in staat waren te acteren als er onverhoopt iets niet goed liep.

In mijn beroep als leidinggevende mocht ik ook ervaren hoe het is om als organisatie een audit of extern onderzoek te ondergaan. Dit vraagt veel van de medewerkers in een organisatie, waarbij je altijd uitgedaagd wordt om zaken te verbeteren en soms ook moet incasseren dat zaken niet op orde zijn. Ik heb zelf mogen ervaren en leren wat de waarde is van in gesprek gaan met stakeholders om gevraagde veranderingen te duiden en realiseren.

33 jaar na mijn eerste werkdag bij KPMG mag ik mij op een andere wijze gaan inzetten voor het accountantsvak en leiding gaan geven aan het bureau van de NBA. Ik vind het een eer om bij te mogen dragen aan de doorontwikkeling van het beroep van de accountant en de beroepsorganisatie. Ik wil graag bijdragen aan hoe we er gezamenlijk voor zorgen dat de accountant relevant blijft in de keten van informatievoorziening en dat het vak aantrekkelijk blijft voor de huidige beroepsgroep en toekomstige generaties. 

Privé houd ik van reizen die niet geheel gepland en uitgestippeld zijn en in mijn nieuwe functie ga ik graag samen met bestuur, leden, de medewerkers van het NBA bureau en stakeholders deze reis van doorontwikkeling aan.