Werkgroep Vastgoed

De Werkgroep Vastgoed is ontstaan uit het Platform voor Taxateurs en Accountants (PTA). Tijdens de laatste PTA vergadering op 26 januari 2016, is besloten tot opheffing wegens succes. Door de oprichting van het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT) is het PTA overbodig geworden.

De accountants uit het PTA zijn in de Werkgroep Vastgoed doorgegaan. Zij werken momenteel aan een aanpassing van de Handreiking 1117. Bovendien geven zij invulling aan de vaktechnische vragen waar de accountants in de vastgoed omgeving tegen aanlopen.

Samenstelling

 • drs. A.J. Buisman RA  (voorzitter)
 • drs. J. Holland RA
 • drs. H.D. Grönloh RA MRE
 • mr. drs. S. Herwig RA

Contact

johan-scheffe-300x300.jpg
Johan Scheffe Secretaris 020 301 03 05
pauline-van-der-hoff-375x375.jpg
mw. P.G.M. (Pauline) van der Hoff BBA staf 020 3010 413

Platform Taxateurs en Accountants

In 2011 is in een Publieke Management Letter voor de vastgoedbranche aanbevelingen gedaan aan taxateurs. Daarin werd gepleit voor eenduidige internationale richtlijnen voor de waardering van commercieel vastgoed en het oprichten van een beroepsorganisatie voor taxateurs, met bindende beroepsregels en eigen tuchtrecht. Als vervolg hierop is het Platform voor Taxateurs en Accountants (PTA) opgericht.

Richtlijnen en gedragscodes

Het platform wil graag met brancheorganisaties van taxateurs verder werken aan de uitwerking van de aanbevelingen in richtlijnen en gedragscodes. Het PTA formuleert best practices ten aanzien van de werkzaamheden en rapportage door taxateurs.

Aanbevelingen

Het PTA presenteerde aanbevelingen om de kwaliteit van taxaties te verbeteren. Eerder was door het platform een concept-document met aanbevelingen voor commentaar voorgelegd aan brancheorganisaties, toezichthouders en andere belanghebbenden. Op basis van de ontvangen reacties is nu een finaal rapport met 28 aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten vastgesteld. Dit rapport, Goed gewaardeerd vastgoed – 28 aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten, is op 6 juni 2013 gepresenteerd.

Samenstelling

Het PTA bestond uit de volgende leden:

 • dr. J. Vis MBA CMC RV (voorzitter)
 • drs. P.C. van Arnhem MRE RT FRICS
 • M. Fidler BSc MRICS RT
 • ir. F.G. van Hoeken MRE MRICS RT
 • prof. dr. A.C. Hordijk MRICS
 • C. Schekkerman MRICS RT
 • drs. A.J. Buisman RA
 • drs. J. Holland RA
 • drs. H.D. Grönloh RA MRE
 • mr. drs. S. Herwig RA
 • drs. F. Mazenier RA
 • drs. R.B.M. Mul MPA

PTA reageert op consultaties van het NRVT

Het PTA heeft in april 2015 gereageerd op het verzoek  van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) voor commentaar op de volgende consultatiedocumenten:

 • Algemene Gedrags- en beroepsregels
 • Reglement Groot Zakelijk Vastgoed
 • Reglement voor Klein en Middelgroot Zakelijk vastgoed