Werkgroep niet-OOB accountantsorganisaties

In het najaar van 2014 na het verschijnen van het rapport ‘In het publiek belang’ ging de werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties van start. De werkgroep heeft de maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' toepasbaar gemaakt voor het niet-OOB-segment. Verder bevordert de werkgroep de implementatie van de maatregelen door de niet-OOB-accountantsorganisaties met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van kantoren en beroepsorganisatie.

 

Samenstelling werkgroep

 • R. Ogink (de Jong & Laan, voorzitter)
 • G. Boonstra (Bentacera)
 • D. Clement (Borrie, plv. voorzitter NBA)
 • P. Dinkgreve (JAN©, voorzitter SRA)
 • H. den Hollander (FullFinance)
 • M. Moling (voorzitter Novak)
 • C. Pijnenburg (Q-Concepts)
 • F. Tsang (Alfa)
 • S. Visser (Visser & Visser)
 • L. van der Vliet (DRV)
 • Mevr. S. Danse (SRA)
 • G. Ham (Novak)
 • B. Wammes (NBA)
 • F. de Vries (NBA, secretaris)