Vakgroep accounting NOW en Vaktechnisch panel NOW

Vakgroep accounting NOW

De Vakgroep accounting NOW richt zich op interpretatie van de NOW-regeling en verslaggevingsvraagstukken. Een delegatie van de vakgroep overlegt periodiek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over afstemmingskwesties rond de NOW-regeling. Dit overleg resulteert in de FAQ's van de helpdesk NOW op de website van de NBA.

De leden van de vakgroep zijn:

 • Annette Houwaart (NBA/MKB, voorzitter)
 • Gerard van Santen en Sonja Visser (EY)
 • Arjan Brouwer en Maarten Hartman (PwC)
 • Ronald de Feijter (KPMG)
 • Lianne Suurland (Deloitte)
 • Dingeman Manschot (Mazars)
 • Jiri Verschure (BDO)

Gerard van Santen is voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en Lianne Suurland en Maarten Hartman zijn raadslid van de RJ.

Vaktechnisch panel NOW

Het Vaktechnisch panel NOW houdt zich bezig met specifieke beroepsmatige vraagstukken rond het protocol en de standaarden van de NOW-subsidie. In het panel zijn negen accountantsorganisaties en de SRA vertegenwoordigd, aangevuld met NBA-medewerkers. De uitkomst van de discussies in het panel worden in de vorm van FAQ's gedeeld met de leden. De FAQ's van het panel hebben een aparte sectie. Het betreft guidance van de NBA zelf.

De leden van het panel zijn:

 • Berthold de Jong (NBA, voorzitter)
 • Enrico Evink en Marjan van Veen (EY)
 • Annemieke Stokvis (de Jong & Laan)
 • Johan Hopman en Steven Pothof (Deloitte)
 • Stephan Broodbakker (BDO)
 • Remco ter Steege (Mazars)
 • Bernd Kloppenburg (GT)
 • Tom Volleberg en Argh van den Bos (KPMG)
 • Carl Roest, Henk Strating, Annette Houwaart (NBA)
 • René Rademakers (SRA)
 • René van Oosterhout en Jan Verhagen (Flynth)
 • Danny Janssen (PwC)