Stuurgroep Publiek Belang

In januari 2017 hebben de grote en middelgrote kantoren samen met de SRA en de NBA een gezamenlijke stuurgroep Publiek Belang ingesteld


 

Opdracht stuurgroep

Deze stuurgroep moet een verdere impuls te geven aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. De opdracht aan deze stuurgroep luidt:

 • Stel een meerjarige prioriteitsagenda op voor de auditsector, gericht op vergunninghouders en beroepsorganisatie.
 • Doe dit op basis van een actuele probleem- en oorzakenanalyse en vanuit een helder geformuleerde, collectieve kwaliteitsambitie.
 • Zie toe op en geef sturing  aan de uitvoering van deze agenda door middel van een gestructureerde veranderaanpak, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van kantoren en beroepsorganisatie.

Samenstelling stuurgroep

 • Marco van der Vegte (voorzitter) (NBA-bestuur)
 • Rob Bergmans (Deloitte)
 • Marc Hogeboom (KPMG)
 • Peter Hopstaken (Mazars)
 • Bart Jonker (Grant Thornton)
 • Agnes Koops (PwC)
 • Rob Lelieveld (EY)
 • Roland Ogink (SRA)
 • Hans Renckens (BDO)
 • Berry Wammes (NBA-bureau)

Ondersteuning NBA-bureau

De stuurgroep werkt nauw samen met het NBA-bureau voor operationele en secretariële ondersteuning, communicatie. Ook is er afstemming met relevante betrokkenen waaronder de Foundation for Auditing Research.

Ondersteuning:

 • Rob Heinsbroek

Contact

robheinsbroek_contactpersoon.jpg
Rob Heinsbroek Secretaris Stuurgroep Publiek Belang 020 301 03 10