Projectgroep niet-oob accountantsorganisaties

In het najaar van 2014 na het verschijnen van het rapport ‘In het publiek belang’ ging de projectgroep niet-oob-accountantsorganisaties van start. De projectgroep heeft de maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' toepasbaar gemaakt voor het niet-oob-segment. Verder bevordert de projectgroep de implementatie van de maatregelen door de niet-oob-accountantsorganisaties met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van kantoren en beroepsorganisatie.

Samenstelling projectgroep

 • R. Ogink (de Jong & Laan, voorzitter)
 • D. Clement (Borrie, voorzitter LOA)
 • P. Dinkgreve (JAN©, voorzitter SRA)
 • Mevr. S. Danse (SRA)
 • B. Wammes (NBA)
 • F. de Vries (NBA)
 • Mieke Meijer (SRA, projectleider)

Klankbordgroep

 • G. Boonstra (Bentacera)
 • H. den Hollander (FullFinance)
 • C. Pijnenburg (Q-Concepts)
 • F. Tsang (Alfa)
 • S. Visser (Visser & Visser)
 • L. van der Vliet (DRV)

Kennistafel Oorzakenanalyse

De projectgroep niet-OOB èn de projectgroep Oorzakenanayse, beide ressorterend onder de Stuurgroep Publiek Belang, organiseerden op donderdag 20 juni een kennistafel voor niet-OOB accountantsorganisaties over gebaseerd op het rapport Oorzakenanalyses OOB-accountantsorganisaties, wat een dag later werd gepubliceerd. Daaruit blijkt dat deze oorzakenanalyses bijzonder behulpzaam zijn om te leren van factoren van goede, maar ook minder goede controledossiers.

Download het verslag en bekijk de video

Download het rapport Oorzakenanalyse