Kerngroep

De kerngroep bestaat uit leden die binnen de NBA actief zijn in de ledengroepbesturen, besturen van afdelingen/kringen, (advies)commissies en raden. Omdat deze leden zowel naar binnen als naar buiten voor een belangrijk deel de organisatie en het beroep vertegenwoordigen, hecht het bestuur waarde aan hun mening.

Het bestuur toetst idee├źn en beleidsvoornemens periodiek bij de kerngroep zonder dat daarmee de besluitvormende bevoegdheid van de ledenvergadering in het geding komt. In en met de kerngroep kan uitsluitend informatie worden uitgewisseld en van gedachten worden gewisseld. 

Het bestuur van de NBA nodigt twee keer per jaar kerngroepleden uit voor een bijeenkomst.