De oranje brigade

Klimaatverandering, digitalisering, politieke instabiliteit vormen een impactvolle mix van risico’s die ontwrichtend kan werken op marktsectoren en organisaties. Omdat accountants actief zijn in de haarvaten van de Nederlandse economie nemen ze signalen van verandering in een vroeg stadium waar. 

Individueel is die kennis van belang voor de organisatie, collectief is die kennis van belang voor de maatschappij. Al enige jaren publiceert de NBA met succes Publieke managementletters (PMLs): rapporten waarin sectorspecifieke risico’s worden gesignaleerd en praktijkgevallen – goede en slechte - worden beschreven. In aanvulling op deze PML’s willen we starten met de risicokaart, een database waarin we de kennis van een grotere groep accountants invoeren, actueel houden en breder delen. Deze risicokaart zal ook informatief zijn voor ondernemers, bestuurders en accountants die starten in een sector.

De oranje brigade is een voortzetting van het Programma Kennis Delen.

Programma Kennis Delen