Yvonne Bolderdijk RA

Huidige functie

Vanaf 2013 zet Yvonne Bolderdijk zich bij de Rijksoverheid in voor het samenvoegen van uitvoeringsorganisaties voor subsidies en het harmoniseren van regelgeving en werkprocessen. In het kader van een compactere Rijksdienst moet met minder middelen een beter resultaat worden bereikt. Het zoeken van samenwerking en stimuleren van verandering speelt daarbij een grote rol.

Overige werkervaring

Vanaf 2002 tot 2013 was zij werkzaam als rijksaccountant in de controle. Daarvoor was zij gedurende 16 jaar werkzaam in de openbare accountantspraktijk en bijna 10 jaar zelfstandig werkzaam, onder andere op het gebied van accountancyonderwijs. Met accountancyonderwijs houdt zij zich nog steeds bezig. Het stimuleren van mensen en organisaties om het beste in zichzelf naar boven te halen en zich verder te ontwikkelen vormt een rode draad in al haar werkzaamheden.

Afsluitend

Haar sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid en instelling om problemen praktisch op te lossen motiveren haar om anderen te helpen om te gaan met lastige situaties. Omdat emoties daarbij een rol kunnen spelen kan een klankbordfunctie effectief zijn om situaties meer objectief in beeld te krijgen. Enthousiasme en gedrevenheid typeren haar.