Hans Leenaars RA

Huidige functie

Hans Leenaars houdt een aantal commissariaten. Hij is sinds 1994 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Overige werkervaring

Leenaars heeft van oktober 2002 tot aan zijn pensioen medio 2015 deel uitgemaakt van de Raad van Bestuur van BNG Bank. Zijn primaire verantwoordelijkheden waren treasury, capital markets, funding, investor relations en asset management. Bovendien zat hij BNG's kredietcomité voor.
Hiervoor was Leenaars voorzitter van de Raad van Bestuur van de SNS-Reaal groep (2000-2002), en lid van de raad van bestuur van de Robeco Groep (1988-2000). Van 1990 tot 1993 was hij lid van het bestuur van het Koninklijk NIVRA, waarvan de laatste twee jaar als vicevoorzitter.

Afsluitend

Hans Leenaars vervult de functie van vertrouwensman al langer dan een decennium. In de loop der jaren stond hij vele collegae bij in zeer verschillende vraagstukken, zoals waarderingsproblematiek, (vermeende) fraude, dreiging van faillissement, conflicten met collegae en integriteitsvraagstukken in het algemeen.
Een persoonlijk gesprek maakt altijd deel uit van de begeleiding.