Gert Nijland RA

Huidige functie

In zijn huidige functie als afdelingsmanager "Risicomanagement" bij het Kadaster staat de beheersing van risico's centraal. Zowel vanuit het wettelijke kader waarbinnen Kadaster sinds haar oprichting opereert als de sindsdien toegevoegde commerciële taken die Kadaster vanuit een marktvraag heeft ingevuld en in toenemende mate gaat invullen. Tevens is hij lid van het ledengroepbestuur Accountants in Business.

Overige werkervaring

Zijn eerdere functies waren voornamelijk gelegen in het functiegebied van Risicomanagement, Controlling, Finance en Auditing bij zowel (grote als kleine) zakelijke en financiële dienstverleners. Veelal in een rol die bewustwording en implementatie rondom deze functies (verder) moest bewerkstelligen. Daarnaast heeft hij inzake deze functiegebieden jarenlang colleges en workshops verzorgd bij universiteit, hogeschool en in-company trajecten.

Afsluitend

Zijn overwegingen om als vertrouwenspersoon bij NBA te fungeren, ligt in de wens om een maatschappelijke én persoonlijke bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van problemen en dilemma's. Zo wil hij het accountantsberoep en collega's verder (helpen) ontwikkelen in hun praktische toepassing van gedrags- en integriteitskaders.