Beursgenoteerde OOB Commissie

Door de veranderende behoefte in de samenleving en bij het NBA-bestuur is in de bestuursvergadering van de NBA in juni is besloten om de GRC-commissie om te bouwen naar een Beursgenoteerde OOB Commissie (BOC). Daartoe hebben de GRC-commissieleden hun functies ter beschikking gesteld. Een aantal van hen komt terug in de BOC.

Het doel van de Beursgenoteerde OOB Commissie is om het NBA-bestuur te adviseren op onderwerpen, die specifiek de Beursgenoteerde organisaties de vergunninghoudende OOB-accountantskantoren en de stakeholders van de OOB-organisaties raken.

De beoogde samenstelling van de Beursgenoteerde OOB Commissie is als volgt:

  • Vertegenwoordigers vanuit de aandeelhouders VEB, Eumedion, VEUO (elk 1 vertegenwoordiger)
  • Twee vertegenwoordigers vanuit de OOB-kantoren
  • Een Jurist gespecialiseerd in de OOB-problematiek
  • Een deskundige op gebied van Governance in de OOB-sector
  • Een of twee Commissarissen (bij voorkeur een voorzitter van de Audit Committee)
  • Een vertegenwoordiger met kennis en interesse voor niet financiĆ«le informatie in de (jaar) verslaggeving die de samenleving als stakeholder kan vertegenwoordigen.

Het NBA-bestuur heeft de nieuwe Beursgenoteerde OOB Commissie (BOC) per 10 september 2019 benoemd.

De leden van de Beursgenoteerde OOB Commissie zijn:

De heer drs. J.S.Tiemstra RA Commissaris/voormalig CFO
De heer drs. C.B. Boogaart RA Partner EY
Mevrouw drs. S.N. Heidema RA Partner CPI Governance
De heer drs. J.J. Nooitgedagt RA Commissaris/voormalig CFO
De heer mr. T. van Wijngaarden Advocaat
Mevrouw mr. drs. M.G.M van Dijken Eeuwijk Advocate
De heer A.J.M. Kerkvliet RA Rijks Audit Dienst, Algemeen directeur
De heer drs. P.M. Koster VEB, Directeur
De heer drs. R. Abma Eumedion, Directeur
Mevrouw drs. S. Hottenhuis Bestuursvoorzitter KPMG
Mevrouw drs. K. Maas Vereniging Beleggers Duurzame Ontwikkeling, EUR
Marco van der Vegte Voorzitter van het NBA-bestuur
Berry Wammes Directie NBA
Pauline van der Hoff Stafmedewerker, contactpersoon BOC (020 3010413 p.vanderhoff@nba.nl)

Ondersteuning vanuit de NBA

pauline-van-der-hoff-375x375.jpg
mw. P.G.M. (Pauline) van der Hoff BBA staf 020 3010 413