Adviesgroep cultuur, ethiek en gedrag

De adviesgroep cultuur, ethiek en gedrag adviseert over cultuur, ethiek en gedrag binnen het accountantsberoep

Samenstelling

  • R.R. (Roderik) Meeder RA
  • L.N.M. (Leo) Straathof RA
  • M. (Margreeth) Kloppenburg
  • M. (Marleen) Janssen Groesbeek
  • N.A. (Koos) Boering RA
  • J.J. (Jan) Nooitgedacht RA
  • B.P. (Boudewijn) de Bruin
  • A.M. (Anne-Marike) van Arkel