Adviesgroep cultuur, ethiek en gedrag

De adviesgroep cultuur, ethiek en gedrag adviseert over cultuur, ethiek en gedrag binnen het accountantsberoep

Aanleiding

Mede naar aanleiding van het rapport In het publiek belang, gericht op de toekomst van het accountantsberoep, staat cultuurverandering hoog op de agenda. Er zijn meerdere projecten gedefinieerd die cultuuraspecten in zich hebben. NBA-breed wordt veel gedaan op het gebied van cultuur, ethiek en gedrag. Het bestuur wil hierin geadviseerd worden en daarnaast wil zij dat NBA-breed vanuit een gedeeld perspectief gewerkt wordt. Het is belangrijk om gemeenschappelijk gedragsnormen vast te stellen op basis van reeds opgedane ervaringen en (wetenschappelijke) inzichten.

Ethiek is binnen het financiële vak momenteel een maatschappelijk veelbesproken onderwerp, mede door de kredietcrisis en boekhoudschandalen, en de daaruit voortvloeiende aandacht in de pers.

Accountants dienen zich bewust te zijn van het feit dat het dragen van de RA/AA titel verplichtingen schept ten aanzien van hun persoonlijke en professionele gedrag. Het is belangrijk dat zij over voldoende kwaliteiten beschikken om hun rug recht te houden in geval van dilemma’s en zich te houden aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Dilemma’s moeten worden besproken. Gedragscodes zijn goed, maar het is daarnaast minstens zo belangrijk dat professionals een intrinsieke motivatie hebben om zich integer te gedragen. Ethisch gedrag vormt op deze wijze een belangrijke waarde van de accountants.

Functie Adviesgroep Cultuur Ethiek & Gedrag

  • Het NBA-bestuur of andere gremia binnen de NBA gevraagd en ongevraagd adviseren op het gebied van cultuur, ethiek en gedrag;
  • een bijdrage leveren aan een door het bestuur te formuleren beroepsbrede visie die ten grondslag ligt aan de activiteiten op het gebied van cultuur, ethiek en gedrag, die binnen de NBA worden uitgevoerd.

Samenstelling

  • R.R. (Roderik) Meeder RA
  • L.N.M. (Leo) Straathof RA
  • M. (Margreeth) Kloppenburg
  • M. (Marleen) Janssen Groesbeek
  • N.A. (Koos) Boering RA
  • J.J. (Jan) Nooitgedacht RA
  • B.P. (Boudewijn) de Bruin