Commissies en adviesorganen

Leden van de NBA zijn op veel manieren actief binnen de beroepsorganisatie. Binnen de beroepsorganisaties functioneren bijvoorbeeld allerlei commissies. Hieronder vindt u een overzicht van de diverse door het bestuur ingestelde permanente commissies en adviesorganen. Ook vindt u de van kracht zijnde regelingen.

Vergoedingen

Let op: met ingang van 1 januari 2023 is er wat veranderd in het presentiegeld voor de leden van commissies die voor de vergoeding van presentiegeld in aanmerking komen.

De tarieven zijn verhoogd (geïndexeerd) ten opzichte van 2022 en voor vergaderingen van langer dan een uur die via een beeld- of telefoonverbinding (online vergadering) plaatsvinden, is een nieuwe vergoeding vastgesteld.

Vergoedingen 2023

Voor 2023 gelden de volgende vergoedingen:

  • Fysieke vergadering: € 306,- (dagdeelvergoeding, en ten hoogste € 612,- per dag)
  • Online vergadering (langer dan een uur): € 257,-
  • Online vergadering (tot en met een uur): € 101,-
  • De reistijdkostenvergoeding is ook geïndexeerd, deze is nu 0,85 cent boven de 100 kilometer

Voor het overige is er niets veranderd en geldt de volgende regeling, de bijgevoegde formulieren en de nadere toelichting:

Vacatures binnen bestuur of commissies

Een vacature binnen een bestuur of commissie bij de NBA wordt ook wel gremia genoemd. Om je hiervoor aan te melden dien je lid te zijn van de NBA. Van leden die meedoen wordt verwacht dat zij een inhoudelijke bijdrage leveren aan (de vergaderingen van) het gremium waarin zij participeren.