Arbeidsmarktcampagne NBA Impact Challenge

Het accountantsberoep worstelt met een toenemende vraag aan personeel en schaarste in het aanbod. De arbeidsmarktcampagne Accountancy iets voor jou draagt bij aan de kennis bij scholieren en studenten over het accountantsberoep en zorgt voor een grotere instroom in de opleiding tot accountant. 

De arbeidsmarktcampagne is gericht op havo/vwo-scholieren bovenbouw en eerste- en tweedejaars mbo/ hbo-/wo-studenten in financieel-economische studierichtingen.

Zelf het beroep ervaren

Voor scholieren, mbo en hbo-studenten organiseren we de NBA Impact Challenge. Deze loopt van september tot en met januari. Tijdens deze challenge kruipen scholieren en studenten in de rol van accountant, met als doel zelf te ervaren wat het beroep van accountant inhoudt. Ze worden door NBA-ambassadeurs gecoacht en beoordeeld. De beste teams worden uiteindelijk uitgenodigd voor de landelijke finale, die in februari plaatsvindt. Voor de wo-studenten organiseren we een hackaton ‘Audit of the Future’. De studenten van de 7 verschillende Nederlandse universiteiten gaan in teams een gehele dag aan de slag met een casus. Ze worden hierbij door een non-playing captain begeleid en beoordeeld door een deskundige jury. De hackaton vindt plaats in maart.

Samenwerking

De NBA zet deze arbeidsmarktcampagne sinds het najaar van 2020 in om jongeren te informeren over het accountantsberoep en de opleiding tot accountant. Hierin werkt de NBA samen met kantoren, onderwijs, NBA-ambassadeurs en jongerenmarketingbureau Soapbox.


Resultaat

In schooljaar 2022-2023 hebben meer dan 2500 scholieren en studenten deelgenomen aan de challenge. In totaal waren dit 676 teams. 
We hebben bij 56 onderwijsinstellingen een gastles verzorgd en deze werden door een van de meer dan 100 NBA-Ambassadeurs gegeven.

Bij iedere gastles meten we vooraf en achteraf wat de studenten van het accountantsberoep vinden en of het iets voor hen is. Na een gastles is de gemiddelde kennis over accountancy met meer dan 50% toegenomen en is het enthousiasme voor het beroep met 22% toegenomen.

Ambassadeur worden

NBA-ambassadeurs zijn accountants (in opleiding) die enthousiast zijn over hun beroep en het leuk vinden om erover aan jongeren te vertellen. Ben je accountant en draag je het beroep ook een warm hart toe en wil je graag ons helpen om jongeren te informeren over het accountantsberoep? Neem dan contact met ons op via j.lieverse@nba.nl. Meer over de NBA Impact Challenge vind je op de site www.accountancyietsvoorjou.nl of bekijk deze video:

Meer weten?

Meer weten over de arbeidsmarktcampagne? Neem contact op via accountantworden@nba.nl.