Informatie over het bestuur

Het bestuur bestaat per 1 januari 2019 uit zeven personen: vier personen die door de ledenvergadering zijn benoemd en drie personen die worden afgevaardigd door de verschillende ledengroepen. Op grond van de wet heeft het bestuur een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.