Gedragscode NBA-bestuur

Het bestuur heeft een gedragscode opgesteld over de wijze waarop het bestuur van de NBA wordt vormgegeven. Deze is in lijn met de Corporate Governance Code. Met het opstellen en onderschrijven van deze gedragscode brengt het bestuur van de NBA tot uitdrukking dat de stand van het accountantsberoep met zich brengt dat er helderheid dient te bestaan over de gehanteerde normen (noblesse oblige) en dat de NBA daarin een voorbeeldrol heeft te vervullen. Tevens wordt daarmee onderstreept dat bij het besturen van de beroepsorganisatie NBA niet alleen rekening moet worden gehouden met de belangen van de aangesloten accountants maar vooral ook met het publiek belang.